Wat is een Verklaring van Geen Bezwaar?

De Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is een officieel document dat wordt afgegeven door de Nederlandse overheid. Het is bedoeld om de integriteit en betrouwbaarheid van een persoon te bevestigen, vooral bij functies die te maken hebben met veiligheid, vertrouwelijkheid en gevoelige informatie. De VGB wordt afgegeven door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) na een uitgebreide screening.

Waarom is de Verklaring van Geen Bezwaar belangrijk?

De VGB is van essentieel belang voor bepaalde beroepen en functies waarbij veiligheid en vertrouwelijkheid van groot belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan functies binnen de overheid, de krijgsmacht, inlichtingendiensten en de beveiligingssector.

Ook voor bepaalde vergunningen en ontheffingen kan een VGB vereist zijn. Door het verkrijgen van een VGB wordt bevestigd dat er geen bezwaren zijn tegen het verlenen van toegang tot gevoelige informatie of het uitoefenen van een specifieke functie.

De relatie met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Nu vraag je je misschien af wat de relatie is tussen de VGB en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hoewel beide verklaringen betrekking hebben op de betrouwbaarheid van een persoon, verschillen ze in hun doel en toepassingsgebied.

De VOG is gericht op het beoordelen van het strafrechtelijk verleden van een persoon en wordt vaak gevraagd voor functies waarin met kwetsbare groepen wordt gewerkt, zoals kinderen of ouderen, of geld en goederen. De VGB richt zich daarentegen op de veiligheid en betrouwbaarheid met betrekking tot gevoelige informatie en functies met een hoog risico.

Integriteit en betrouwbaarheid

De VGB is een belangrijk document dat de integriteit en betrouwbaarheid van een persoon bevestigt voor functies en toestemmingen met een hoog veiligheids- en vertrouwelijkheidsniveau.

Het wordt afgegeven door de AIVD of de MIVD na een grondig veiligheidsonderzoek. Hoewel de VGB en de VOG vergelijkbaar klinken, hebben ze verschillende doelen en toepassingsgebieden.

Wat is de geldigheidsduur van mijn VGB?

Een VGB heeft geen vervaldatum. Zolang je in dezelfde vertrouwensfunctie blijft werken bij dezelfde werkgever, blijft de VGB geldig. Het is echter noodzakelijk dat je werkgever op bepaalde tijdstippen een vernieuwd onderzoek aanvraagt.