Integriteit

Integriteit is een kernwaarde die in elke samenleving en werkomgeving van groot belang is. Het begrip verwijst naar het handelen op basis van eerlijkheid, betrouwbaarheid en moraliteit. Werkgevers hechten waarde aan de integriteit van hun medewerkers, omdat het een essentiële factor is voor een goede werkomgeving en het behoud van vertrouwen bij klanten en partners. Een manier waarop werkgevers de integriteit van hun medewerkers hoog willen houden, is door het verplicht stellen van het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) bij sollicitaties en gedurende het dienstverband.

Ethische normen en waarden

Integriteit is een breed begrip dat verwijst naar het naleven van ethische normen, het handelen volgens waarden en het hebben van een rechtschapen karakter. Het omvat het vermogen om eerlijke en ethische keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor je acties en oprecht te handelen in elke situatie.

Integriteit gaat verder dan de naleving van regels; het gaat om het nemen van de juiste beslissingen, zelfs als niemand kijkt. Het is een waardevolle eigenschap die organisaties helpen om een cultuur van vertrouwen en respect te creëren.

De rol van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat door screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt afgegeven. Het is bedoeld om de integriteit van een persoon te beoordelen op basis van zijn of haar justitiële verleden.

Werkgevers kunnen een VOG aanvragen voor hun medewerkers om ervoor te zorgen dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd die relevant kunnen zijn voor hun functie. Door het verplicht stellen van een VOG laat een werkgever zien dat integriteit een belangrijke waarde is binnen de organisatie en dat zij geen risico willen lopen op ongewenst gedrag of schade aan hun reputatie.

De waarde van een VOG voor werkgevers

Het verplichten van een VOG-aanvraag voor medewerkers heeft verschillende voordelen voor werkgevers. Allereerst biedt het een extra laag van zekerheid en vertrouwen in de selectieprocedure. Een VOG kan helpen om medewerkers te screenen op relevant crimineel gedrag en zo de kans op incidenten in de werkomgeving te minimaliseren.

Daarnaast draagt het verplicht stellen van een VOG bij aan het creëren van een veilige en integere werkcultuur, waarin medewerkers zich bewust zijn van het belang van ethisch gedrag. Het toont ook aan dat de werkgever verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid en integriteit van zowel de medewerkers als de klanten.