Recidiverisico

Wellicht heb je weleens gehoord van de term "recidiverisico", maar wat houdt het precies in? In deze tekst vertellen we je meer over wat recidiverisico betekent, hoe het wordt beoordeeld en waarom het relevant is binnen het juridische systeem. Zo krijg je een beter begrip van dit begrip en de betekenis ervan in relatie tot crimineel gedrag.

Recidiverisico verwijst naar de kans dat een persoon na het plegen van een strafbaar feit opnieuw in herhaling valt en opnieuw een misdrijf begaat. Het is een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een individu terugvalt in crimineel gedrag. Dit wordt ook wel recidive genoemd.

Het recidiverisico wordt beoordeeld aan de hand van verschillende factoren, zoals het verleden van de persoon, de aard van het gepleegde misdrijf, de omstandigheden en eventuele eerdere veroordelingen

Hoe wordt het recidiverisico beoordeeld?

Het beoordelen van het recidiverisico is een complex proces dat vaak wordt uitgevoerd door professionals binnen het strafrechtssysteem, zoals reclasseringswerkers of forensisch deskundigen. Zij gebruiken verschillende methoden en instrumenten om het recidiverisico in te schatten, zoals gestructureerde interviews, risicotaxatie-instrumenten en statistische modellen.

Deze beoordeling is gebaseerd op gegevens over het individu, zoals criminele geschiedenis, sociale omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en eventuele behandelingen of interventies die zijn ondergaan.

Waarom is het recidiverisico relevant?

Het beoordelen van het recidiverisico is relevant binnen het juridische systeem om verschillende redenen. Ten eerste helpt het bij het nemen van beslissingen met betrekking tot strafmaat en het opleggen van passende straffen.

Als het recidiverisico hoog wordt ingeschat, kan dit leiden tot strengere straffen of intensievere begeleiding en toezicht om herhaling te voorkomen. Ten tweede kan het recidiverisico ook van invloed zijn op het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling of het bepalen van de duur van een proeftijd.

Het beoordelen van het recidiverisico helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

Behandeling en preventie van recidive

Het inschatten van het recidiverisico is niet alleen bedoeld om te straffen, maar ook om de mogelijkheid van behandeling en preventie van recidive te identificeren. Door het identificeren van risicofactoren kunnen interventies worden ingezet om het risico te verminderen.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er behandelingen worden aangeboden, zoals cognitieve gedragstherapie, verslavingszorg of begeleiding bij het vinden van werk. Door het aanpakken van de onderliggende oorzaken en het bieden van hulp en ondersteuning kan de kans op terugval worden verkleind.

Ook kan de persoon de nodige vaardigheden ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.