Reclassering

Heb je wel eens gehoord van de term "reclassering", maar weet je niet precies wat het inhoudt? In dit artikel lees je meer over wat reclassering betekent, wat de taken en doelen zijn van de reclassering en hoe het bijdraagt aan het strafrechtssysteem. Reclassering is een belangrijke aspect binnen de strafrechtelijke context.

Wat is reclassering?

Reclassering is een onderdeel van het strafrechtssysteem dat zich richt op de begeleiding, controle en re-integratie van veroordeelden. Het doel van de reclassering is om de kans op recidive (herhaling van strafbaar gedrag) te verminderen en de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Reclassering houdt zich bezig met zowel volwassenen als jeugdige delinquenten en werkt nauw samen met andere instanties zoals justitie, hulpverleningsorganisaties en gemeenten.

Taken van de reclassering

De reclassering heeft verschillende taken die gericht zijn op het begeleiden en ondersteunen van veroordeelden:

Risicotaxatie
De reclassering voert een risicotaxatie uit om het risico op recidive in te schatten. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals het verleden van de veroordeelde, het delict, de persoonlijke omstandigheden en het gedrag tijdens detentie.

Advies en rapportage
Op basis van de risicotaxatie brengt de reclassering advies uit aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor passende interventies en/of bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke straf of invrijheidstelling.

Begeleiding en toezicht
De reclassering begeleidt veroordeelden tijdens hun straf en/of na hun vrijlating. Die begeleiding kan bestaan uit begeleidingsgesprekken, hulp bij het vinden van werk of huisvesting, het opstellen van een re-integratieplan en het houden van toezicht op de naleving van de voorwaarden.

Behandeling en training
Indien nodig kan de reclassering verwijzen naar en samenwerken met gespecialiseerde hulpverleningsinstanties voor de behandeling en training op specifieke gebieden, zoals verslavingszorg of agressieregulatie.

Doelen van de reclassering

De reclassering streeft verschillende doelen na om de maatschappelijke veiligheid te vergroten en veroordeelden te helpen bij hun re-integratie:

Risicobeheersing
De reclassering zet zich in voor het verminderen van het risico op recidive door het bieden van begeleiding, toezicht en interventies. Hiermee wordt de kans op herhaling van strafbaar gedrag zo klein mogelijk gemaakt.

Maatschappelijke re-integratie
Een belangrijk doel van de reclassering is het bevorderen van een succesvolle re-integratie van veroordeelden in de maatschappij. Dit omvat het vinden van passend werk, het hebben van stabiele huisvesting, het opbouwen van sociale relaties en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor een positieve terugkeer in de samenleving.

Slachtofferbelangen
Naast het verminderen van recidive en het begeleiden van veroordeelden, houdt de reclassering ook rekening met de belangen van slachtoffers. Dit kan onder andere betekenen dat er contact wordt gelegd tussen dader en slachtoffer, indien gewenst en passend.