Voorlopige hechtenis

Heb je wel eens gehoord van de term "voorlopige hechtenis", maar weet je niet precies wat het inhoudt? In dit artikel lees je meer over wat in voorlopige hechtenis betekent, wanneer het wordt toegepast en welke rechten en procedures erbij komen kijken. Zo krijg je een beter begrip van deze maatregel binnen het strafrechtssysteem.

In detentie geplaatst worden

In voorlopige hechtenis, ook wel voorarrest genoemd, is een maatregel waarbij een verdachte van een strafbaar feit vóór de uitspraak van de rechter in detentie wordt geplaatst. Het doel van voorlopige hechtenis is:

  • het waarborgen van de openbare orde;
  • het voorkomen van vluchtgevaar;
  • het voorkomen van een herhaling van gepleegde, strafbare feiten.

Het is een tijdelijke maatregel die wordt toegepast in afwachting van het strafproces.

Wanneer wordt voorlopige hechtenis toegepast?

Voorlopige hechtenis kan worden toegepast als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

Ernstig strafbaar feit
In de meeste gevallen wordt iemand in voorlopige hechtenis genomen bij ernstige strafbare feiten zoals:

  • moord;
  • verkrachting;
  • gewelddadige overvallen;
  • drugshandel.

Dit zijn misdrijven waarop een langere gevangenisstraf staat.

Vluchtgevaar
Als er een vermoeden bestaat dat de verdachte zal proberen te vluchten, kan hij of zij in voorlopige hechtenis worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verdachte:

  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  • buiten Nederland woont;
  • eerder heeft geprobeerd te vluchten.

Recidivegevaar
Ook als er een vermoeden bestaat dat de verdachte opnieuw strafbare feiten zal plegen als hij of zij op vrije voeten is, kan hij in voorarrest worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verdachte een lange geschiedenis heeft van strafbare feiten of als er sprake is van georganiseerde criminaliteit.

Rechten en procedures bij voorarrest

Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis wordt genomen, heeft hij of zij bepaalde rechten en zijn er procedures die gevolgd moeten worden:

Recht op een advocaat
De verdachte heeft het recht om een advocaat in te schakelen die hem of haar bijstaat tijdens het strafproces. De advocaat kan de belangen van de verdachte behartigen en zorgen voor een eerlijk verloop van het proces.

Toetsing door de rechter
De voorlopige hechtenis moet regelmatig worden getoetst door de rechter. De rechter bekijkt of er nog steeds gronden zijn om de verdachte in hechtenis te houden. De verdachte kan ook zelf een verzoek indienen om het voorarrest te beëindigen.

Duur van de voorlopige hechtenis
Het voorarrest kan maximaal een bepaalde periode duren, afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. Na deze periode moet de verdachte ofwel worden vrijgelaten ofwel moet er een beslissing worden genomen over verlenging van de voorlopige hechtenis.