Continue screening

Continue screening is een proces waarbij veranderingen in de justitiële documentatie van mensen die in aanraking zijn geweest met de politie voor een overtreding of misdrijf, wordt doorgegeven aan Justis. Zelfs nadat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is afgegeven. Het is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat personen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en andere sectoren waarbij contact met kwetsbare groepen plaatsvindt, continu gescreend worden op mogelijke risico's.

Signaal naar de werkgever

Bij een verandering van een werknemer in de justitiële documentatie, zoals de afloop van een strafzaak, wordt deze wijziging doorgegeven aan Justis. Justis beoordeelt dan of het nodig is om de werknemer opnieuw te screenen. Als dit zo is krijgt de toezichthouder in de betreffende branche een signaal. De werkgever verzoekt de werknemer dan om opnieuw een VOG aan te vragen.

Nieuwe VOG-aanvraag

Bij het afgeven van het signaal aan de toezichthouder wordt de privacy van de betreffende persoon gewaarborgd en wordt er niks gezegd over het strafbare feit. De echte screening vindt pas plaats wanneer de werknemer de VOG-aanvraag doet.

Waarom een continue screening nodig is

Het belang van continue screening is groot, omdat een VOG een momentopname is van het verleden van de betreffende persoon. Als er later toch sprake blijkt te zijn van strafbare feiten, kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid van kwetsbare groepen en de reputatie van de betreffende organisatie. Door het toepassen van continue screening wordt dit risico aanzienlijk verkleind.