Wat is de Regeling Gratis VOG

Met de Regeling Gratis VOG kun je als vereniging voor je vrijwilliger gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Bij verenigingen kun je denken aan sportorganisaties, kerkgenootschappen of andere verenigingen. Stagiaires en betaalde werknemers kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Waarom een VOG-aanvraag voor leden van een vereniging belangrijk is

Als vereniging kun je besluiten dat je vrijwilligers een VOG nodig hebben. Zo kun je duidelijk maken dat sociale veiligheid belangrijk is en dat de leden bij de vereniging in goede handen zijn. Ook draagt een VOG-aanvraag voor de vrijwilligers van een vereniging bij aan de veiligheid van de vrijwilligersorganisatie zelf door het risico op grensoverschrijdend gedrag te verminderen. Met het overleggen van een VOG kan een vrijwilliger aantonen dat er geen belemmeringen zijn voor het uitoefenen van het vrijwilligerswerk.

Gebruik maken van de Regeling Gratis VOG

Om als vereniging gebruik te kunnen maken van de regeling, moet je eerst je vereniging aanmelden op de website gratisvog.nl. Verwijs naar de gedragscode, het aannamebeleid, en de vertrouwenspersoon van de vereniging. Als twee van deze drie zaken goed geregeld zijn en gecommuniceerd zijn met de leden, is de kans groot dat je in aanmerking komt voor de regeling. Je ontvangt dan een e-mail waarin wordt uitgelegd welke vervolgstappen je kunt nemen. Na het nemen van deze stappen kan de vrijwilliger de gratis VOG aanvragen door in te loggen met de DigiD en de aanvraag af te ronden. De vrijwilliger ontvangt dan de VOG en kan deze overhandigen aan de vereniging.

Het advies van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is om als vereniging elke drie jaar een nieuwe VOG-aanvraag te doen voor je vrijwilligers.

Lees ook:

Kun je een gratis VOG aanvragen?