Wat is de screeningsautoriteit

In Nederland is er maar één screeningsautoriteit: Justis. Deze instantie beoordeelt als enige de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Bij de beoordeling van VOG-aanvragen kijkt Justis of er justitiële bezwaren zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Justis draagt zo bij aan een de betrouwbaarheid en veiligheid van de rechtsstaat. De screeningsautoriteit is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Screening

Bij het screenen van personen en rechtspersonen maakt Justis gebruik van informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Hiervoor raadpleegt Justis het Justitieel Documentatiesysteem. Justis analyseert deze informatie en vormt zich op basis hiervan een oordeel over de integriteit van personen en organisaties.

VOG-aanvragen

De screeningsautoriteit beoordeelt aanvragen van de VOG NP, de VOG RP en de VOG P. Bij een aanvraag van een VOG NP kijkt Justis of er binnen het betreffende screeningsprofiel en de terugkijktermijn strafbare feiten zijn gepleegd die een belemmering vormen voor het doel van de aanvraag. Is er een sprake van een belemmering, dan kom je in aanmerking voor de VOG.