Afgewezen aanvraag

Een afgewezen aanvraag is een aanvraag die niet wordt goedgekeurd of geaccepteerd. In relatie tot een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) betekent dit dat de aanvrager geen VOG ontvangt vanwege de strafbare feiten die zijn gepleegd en vermeld in het justitiële documentatie. Een afgewezen VOG-aanvraag kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien het kan leiden tot beperkingen in de mogelijkheden om bepaalde functies of taken uit te voeren. In deze tekst leggen we uit waarom een VOG-aanvraag afgewezen kan worden, welke consequenties dit kan hebben en wat je kunt doen als je aanvraag is afgewezen.

Waarom kan een VOG-aanvraag afgewezen worden?

Een VOG-aanvraag kan om verschillende redenen afgewezen worden. De belangrijkste reden is vaak een strafbaar feit in het justitiële verleden van de aanvrager. Als je veroordeeld bent voor bepaalde misdrijven, zoals gewelds- of zedendelicten, is de kans groot dat je geen VOG zult krijgen.

Ook andere strafbare feiten, zoals fraude of diefstal, kunnen leiden tot afwijzing. Daarnaast kan een afgewezen aanvraag ook te maken hebben met lopende strafzaken of openstaande boetes. Het doel van de VOG is om de samenleving te beschermen tegen personen met een risicovol verleden.

Consequenties van een afgewezen VOG-aanvraag

Een afgewezen VOG-aanvraag kan aanzienlijke consequenties hebben. Veel functies en taken vereisen een VOG als bewijs van goed gedrag en betrouwbaarheid. Als je geen VOG kunt verkrijgen, kun je mogelijk beperkt worden in je mogelijkheden om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Het kan hierbij gaan om het werken met kwetsbare groepen, om financiële verantwoordelijkheden of om beroepen in de beveiligingssector. Daarnaast kan een afwijzing van een VOG-aanvraag ook invloed hebben op het verkrijgen van bepaalde vergunningen of visa, bijvoorbeeld voor internationale reizen of emigratie.

Wat te doen bij een afgewezen VOG-aanvraag?

Als je VOG-aanvraag is afgewezen, kun je hier binnen twee weken digitaal of schriftelijk op reageren door je zienswijze naar voren te brengen. Dit is een brief waarin je uitlegt waarom u het niet eens bent met de voorlopige beslissing en welke (persoonlijke) omstandigheden er mee spelen.