Bezwaarprocedure

In Nederland heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen overheidsbeslissingen. Zo kun je ook bezwaar maken tegen het ‘Voornemen tot Afwijzing’ van screeningsautoriteit Justis als je een aanvraag hebt gedaan voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een bezwaarprocedure biedt jou de kans om je standpunt toe te lichten en alsnog de VOG te verkrijgen. Wat is een bezwaarprocedure precies en hoe kun je deze starten?

Wat is een bezwaarprocedure?

Een bezwaarprocedure is een formele manier om in verweer te komen tegen een besluit, zoals de afwijzing van een VOG. Het is een recht dat je hebt als burger om je onvrede te uiten en te laten horen waarom je het niet eens bent met het besluit dat is genomen.

Tijdens de bezwaarprocedure wordt je bezwaarschrift behandeld door een onafhankelijke commissie, die jouw argumenten zorgvuldig zal overwegen.

Bezwaar maken tegen een afwijzing Verklaring Omtrent Gedrag

Wanneer je een VOG hebt aangevraagd en deze wordt afgewezen, is het begrijpelijk dat je teleurgesteld bent. Gelukkig heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de afwijzing en zo alsnog de VOG te verkrijgen.

Tijdens een bezwaarprocedure kun je jouw argumenten naar voren brengen en uitleggen waarom je het niet eens bent met de afwijzing. Het is belangrijk om te onderbouwen waarom je van mening bent dat de afwijzing onterecht is.

Hoe start je een bezwaarprocedure?

Om een bezwaarprocedure te starten, dien je een bezwaarschrift in te dienen bij de instantie die de afwijzing heeft gedaan. In dit geval is dat de instantie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de VOG; screeningsautoriteit Justis.

Het bezwaarschrift moet een duidelijke motivatie bevatten die beschrijft waarom je het niet eens bent met de afwijzing. Daarnaast is het belangrijk om eventuele bewijsstukken toe te voegen die je argumenten ondersteunen. Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift binnen de gestelde termijn indient om je recht op een bezwaarprocedure niet te verliezen.

De behandeling van het bezwaarschrift

Na het indienen van het bezwaarschrift zal de instantie het bezwaar in behandeling nemen. Een onafhankelijke commissie zal jouw bezwaar beoordelen en alle relevante informatie meewegen. Het kan zijn dat je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, waarbij je de gelegenheid krijgt om je standpunt mondeling toe te lichten.

Na de hoorzitting neemt de commissie een besluit en maakt deze dit besluit schriftelijk aan jou kenbaar. Het is mogelijk dat de commissie besluit om de afwijzing te herzien en alsnog de VOG te verstrekken.

Lees ook:

Wanneer wordt mijn VOG afgewezen?

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een ‘voornemen tot afwijzing’?