Wat is een Buitengewoon Opsporingsbeambtenaar (BOA)

Buitengewoon Opsporingsbeambtenaar (BOA)?

Als je interesse hebt in de handhaving van de openbare orde en veiligheid, dan is een carrière als Buitengewoon Opsporingsbeambtenaar (BOA) wellicht iets voor jou. Graag vertellen we je meer over de rol en verantwoordelijkheden van een BOA, en beantwoorden we de vraag of je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebt om deze functie uit te oefenen.

Wat doet een BOA?

Als BOA speel je een belangrijke rol bij het handhaven van wetten en regels in de samenleving. Je hebt de bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen, variërend van verkeersovertredingen tot het controleren op naleving van de wet- en regelgeving in specifieke domeinen, zoals:

  • openbaar vervoer;
  • milieu;
  • horeca.

BOA's zijn vaak werkzaam bij overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies of de Nederlandse Spoorwegen. Ze werken nauw samen met andere handhavingsinstanties en de politie om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen.

VOG vereist voor een BOA?

Ja, voor het uitoefenen van de functie van Buitengewoon Opsporingsbeambtenaar is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Een VOG is een document waaruit blijkt dat je geen strafbaar verleden hebt dat een belemmering vormt voor het vervullen van de functie.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt elke aanvraag individueel en kijkt naar relevante strafbare feiten die vermeld staan in het Justitieel Documentatie Systeem. Het is belangrijk dat je als BOA een integere en betrouwbare persoon bent, gezien de verantwoordelijkheid die deze functie met zich meebrengt.

Hoe vraag je een VOG aan?

Om een VOG aan te vragen bij VOGnodig, dien je het aanvraagformulier in te vullen. Na een pre-screening stuurt VOGnodig je aanvraag door naar screeningsautoriteit Justis. Zodra Justis je aanvraag ontvangen heeft, ontvang je een e-mail van Justis met instructies voor de identificatie via je DigiD.

Na ontvangst van je aanvraag zal Justis je gegevens controleren en beoordelen of je in aanmerking komt voor een VOG. Kom je in aanmerking voor de VOG, dan wordt deze binnen vijf tot acht werkdagen verstuurd naar je thuisadres.