Wat is een gedragscode

Een gedragscode is een set van regels en richtlijnen van een organisatie waaraan iemand zich moet houden bij het uitoefenen van een functie of bij deelname aan een activiteit. Een gedragscode wordt vaak opgesteld door een organisatie of branche waarbinnen meerdere mensen werken of actief zijn. De gedragscode geeft aan wat wel of niet is toegestaan en kan bijvoorbeeld gaan over integriteit, respect, veiligheid, discretie of de bescherming van persoonsgegevens.

Wat staat er in een gedragscode?

Organisaties kunnen zelf een gedragscode opstellen. In de gedragscode staan expliciete normen en waarden en mogen duidelijke, en redelijke gedragsregels opgenomen worden. Het is hierbij belangrijk dat de gedragscode aansluit bij de activiteiten van de organisatie. Het formuleren van gedragsregels kan helpen verduidelijken wat acceptabel is op de werkvloer, om misstanden en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Aspecten van gedragscodes

Een gedragscode is van essentieel belang om een respectvolle, ethische en veilige omgeving te creëren. Organisaties en branches kunnen gedragscodes opstellen die specifiek zijn voor hun behoeften en doelen. 

- Gedragscodes moeten het belang benadrukken van respect en inclusiviteit, ongeacht iemands achtergrond, geslacht, ras, religie, of andere kenmerken. Discriminatie en ongelijke behandeling moeten krachtig worden afgewezen.

- Ook het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie en de bescherming van persoonsgegevens zijn vaak cruciale onderdelen van gedragscodes.

- Bovendien is het belangrijk om duidelijke procedures te hebben voor het melden van schendingen van de gedragscode en het behandelen van klachten op een eerlijke en vertrouwelijke manier.

Waarom is een gedragscode belangrijk?

Het volgen van een gedragscode is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een veilige en professionele omgeving. Het helpt om misstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar gedrag. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de gedragscode van de organisatie of branche waarbinnen je actief bent en je hieraan te houden.

Regeling Gratis VOG

Het hebben van een gedragscode is, behalve het hebben van een aannamebeleid en een vertouwenspersoon, één van de vereisten voor verenigingen die willen dat hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen en hiervoor gebruik willen maken van de Regeling Gratis VOG. Bij deze aanvraag moet aan twee van de drie vereisten worden voldaan.