Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een set van regels en richtlijnen van een organisatie waaraan iemand zich moet houden bij het uitoefenen van een functie of bij deelname aan een activiteit. Een gedragscode wordt vaak opgesteld door een organisatie of branche waarbinnen meerdere mensen werken of actief zijn. De gedragscode geeft aan wat wel of niet is toegestaan en kan bijvoorbeeld gaan over integriteit, respect, veiligheid, discretie of de bescherming van persoonsgegevens.

Wat staat er in een gedragscode?

Organisaties kunnen zelf een gedragscode opstellen. In de gedragscode staan expliciete normen en waarden en mogen duidelijke, en redelijke gedragsregels opgenomen worden. Het is hierbij belangrijk dat de gedragscode aansluit bij de activiteiten van de organisatie. Het formuleren van gedragsregels kan helpen verduidelijken wat acceptabel is op de werkvloer, om misstanden en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Waarom is een gedragscode belangrijk?

Het volgen van een gedragscode is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een veilige en professionele omgeving. Het helpt om misstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar gedrag. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van de gedragscode van de organisatie of branche waarbinnen je actief bent en je hieraan te houden.

Regeling Gratis VOG

Het hebben van een gedragscode is, behalve het hebben van een aannamebeleid en een vertouwenspersoon, één van de vereisten voor verenigingen die willen dat hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen en hiervoor gebruik willen maken van de Regeling Gratis VOG. Bij deze aanvraag moet aan twee van de drie vereisten worden voldaan.