Justitieel verleden

Het hebben van een justitieel verleden kan van grote invloed zijn op verschillende aspecten van je leven. Of je nu solliciteert naar een nieuwe baan, een vrijwilligerspositie wilt bekleden of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt, jouw criminele geschiedenis kan een rol spelen in het besluitvormingsproces. In deze tekst gaan we dieper in op de betekenis van een justitieel verleden en hoe een strafrechtelijk verleden je VOG-aanvraag kan beïnvloeden.

Wat is een justitieel verleden?

Het justitieel verleden verwijst naar de eventuele strafbare feiten die iemand in het verleden heeft gepleegd. Deze feiten kunnen variëren van lichte overtredingen tot ernstige misdrijven. Voorbeelden van strafbare feiten zijn diefstal, fraude, geweldpleging en drugsgerelateerde vergrijpen.

Het justitieel verleden wordt vastgelegd in het strafregister en kan door bevoegde instanties worden geraadpleegd bij bepaalde procedures, zoals een VOG-aanvraag. Een justitieel verleden wordt ook wel strafblad genoemd.

De invloed van een justitieel verleden op een VOG-aanvraag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat wordt afgegeven door de overheid. Het toont aan dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken naar het justitieel verleden van de aanvrager. Een veroordeling voor bepaalde misdrijven kan leiden tot afwijzing van de aanvraag.

Criteria bij de beoordeling van een VOG-aanvraag

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag hanteert screeningsautoriteit Justis, de instantie die de VOG's verstrekt, een aantal criteria. Deze criteria hebben betrekking op het soort delict, de ernst ervan en de relatie tot de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Zo kan een veroordeling voor diefstal van invloed zijn op een aanvraag voor een functie waarbij financiële verantwoordelijkheid een rol speelt. Een veroordeling voor geweld kan een obstakel vormen bij een sollicitatie naar een baan waarin je met kwetsbare personen werkt.

De belangenafweging van Justis

Het is belangrijk op te merken dat een justitieel verleden niet automatisch leidt tot afwijzing van een VOG-aanvraag. Justis hanteert een belangenafweging, waarbij de instantie kijkt naar de aard van het delict, de strafmaat en het tijdsverloop sinds de veroordeling.

Als de strafbare feiten geen directe relatie hebben met de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd, en er voldoende tijd is verstreken zonder nieuwe strafbare feiten, kan een VOG nog steeds worden verstrekt.