Rechterlijke uitspraak

Als je ooit betrokken bent geweest bij een juridisch geschil, dan ben je vast wel bekend met de term "rechterlijke uitspraak". Maar wat houdt deze term eigenlijk in? In deze tekst lees je meer over wat een rechterlijke uitspraak precies is en hoe deze invloed kan hebben op een VOG-aanvraag.

Beslissing van de rechter

Een rechterlijke uitspraak is de beslissing die een rechter neemt in een juridisch geschil. Wanneer er een conflict ontstaat tussen twee partijen, kunnen zij ervoor kiezen om hun zaak aan de rechter voor te leggen.

De rechter luistert naar beide partijen, beoordeelt het bewijsmateriaal en komt vervolgens met een oordeel. Dit oordeel wordt de rechterlijke uitspraak genoemd. Het kan gaan om civiele zaken, strafzaken of bestuursrechtelijke zaken.

Invloed op een VOG-aanvraag

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt en dit leidt tot een rechterlijke uitspraak, kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG. Screeningsautoriteit Justis beoordeelt namelijk of iemand met een strafblad een risico vormt voor de samenleving. Justis kijkt onder andere naar de ernst en de aard van het delict en de relatie tot de beoogde functie.

Afwijzing VOG-aanvraag

Als een rechterlijke uitspraak een veroordeling betreft voor een misdrijf dat relevant is voor de beoogde functie, kan dit leiden tot afwijzing van de VOG-aanvraag. Bijvoorbeeld, als iemand veroordeeld is voor diefstal en solliciteert naar een baan als beveiliger, kan de diefstal als een risico worden gezien worden gezien en kan de VOG-aanvraag worden geweigerd.

Het doel van de VOG is immers om risico's te beperken en de veiligheid te waarborgen.