Wat is een screeningsprofiel

Als je een Verklaring Omtrent Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvraagt, beoordeelt screeningsautoriteit Justis aan de hand van een screeningsprofiel of er belemmeringen zijn voor het uitoefenen van de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Heeft de aanvrager geen strafbare feiten gepleegd, dan wordt de VOG afgegeven. Er zijn twee typen screeningsprofielen; een algemeen screeningsprofiel en een specifiek screeningsprofiel.

Algemeen screeningsprofiel

Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in acht risicogebieden waarbij er sprake kan zijn van macht. Dit zijn:

 • Informatie;

 • Geld;

 • Goederen;

 • Diensten;

 • Zakelijke transacties;

 • Aansturen organisatie;

 • Personen.

De risicogebieden geven weer welke risico's zich voor kunnen doen. Heeft iemand een VOG nodig voor een baan in de zorg, dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat diegene goed kan omgaan met kwetsbare personen en wordt het screeningsprofiel 'personen' toegepast. Een accountant moet goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Bij een aanvraag voor deze functie is het screeningsprofiel 'informatie' dan ook van toepassing. Er wordt bij een screening gekeken of de aanvrager van een VOG in het verleden onverantwoordelijk is omgegaan met macht binnen één van deze risicogebieden. Is dit het geval, dan kan er in de vertrouwenspositie een risico ontstaan voor de samenleving en wordt de VOG niet afgegeven.

Welke screeningsprofielen zijn er?

Ook zijn er een aantal specifieke screeningsprofielen ontwikkeld voor bepaalde beroepsgroepen en doelen. Dit zijn de volgende screeningsprofielen:

 • Politieke ambtsdragers;

 • Visum en emigratie;

 • Huisvestingsvergunning wbmgp;

 • (Buitengewoon) opsporingsambtenaar;

 • Vakantiegezinnen en adoptie;

 • Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier;

 • Exploitatievergunning;

 • Juridische dienstverlening;

 • Onderwijs;

 • Taxibranche; chauffeurskaart;

 • Taxibranche; ondernemersvergunning;

 • (Gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker;

 • Beëdigd tolken en vertalers;

 • Lidmaatschap schietvereniging;

 • Financiële dienstverlening.