Strafbaar feit

Wat zijn strafbare feiten precies, wat zijn de mogelijke gevolgen ervan en hoe kunnen strafbare feiten van invloed zijn op een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? VOGnodig zocht het voor je uit.

Misdrijf of overtreding

Een strafbaar feit is een handeling die volgens de wet als een misdrijf of overtreding wordt beschouwd. Het omvat een breed scala aan gedragingen, variërend van kleine overtredingen zoals fietsen zonder licht tot ernstige misdrijven zoals diefstal, fraude of geweldpleging. Strafbare feiten worden beschreven en bestraft in het Wetboek van Strafrecht en andere specifieke wetten.

De gevolgen van strafbare feiten

Het plegen van strafbare feiten kan ernstige gevolgen hebben. Ten eerste kan het leiden tot strafrechtelijke vervolging. Als je wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, kun je verschillende straffen krijgen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een geldboete, taakstraf, gevangenisstraf of een combinatie hiervan, afhankelijk van de ernst van het misdrijf. Deze straffen hebben niet alleen directe gevolgen voor jou, maar kunnen ook invloed hebben op je persoonlijke en professionele leven.

De invloed van strafbare feiten op een VOG-aanvraag

Een VOG is een officieel document dat wordt afgegeven door de overheid. Het toont aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie of taak, zoals werken met kwetsbare groepen. Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag wordt er onder andere gekeken naar eventuele strafbare feiten die je hebt gepleegd.

Als je een strafbaar feit hebt gepleegd en je een strafblad hebt, kan dit van invloed zijn op je VOG-aanvraag. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt of het strafbare feit relevant is voor de functie of taak waarvoor je een VOG aanvraagt.

Justis kijkt naar factoren zoals de aard en ernst van het strafbare feit, de tijd die is verstreken sinds het strafbare feit gepleegd is, en je persoonlijke omstandigheden. Afhankelijk van de beoordeling kan het strafbare feit leiden tot afwijzing van de VOG-aanvraag.