Strafbeschikking

Je hebt wellicht gehoord van de term "strafbeschikking", maar wat houdt het precies in? In deze tekst vertellen we je meer over wat een strafbeschikking betekent, hoe het werkt en welke gevolgen het kan hebben. Zo krijg je een beter begrip van dit begrip en de betekenis ervan binnen het Nederlandse rechtssysteem.

Strafrechtelijke afhandeling

Een strafbeschikking is een vorm van strafrechtelijke afhandeling waarbij het Openbaar Ministerie (OM) een straf oplegt zonder tussenkomst van de rechter. Het wordt toegepast bij lichte strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen, winkeldiefstal of bepaalde vormen van vandalisme.

Met een strafbeschikking wordt de verdachte een straf opgelegd, zoals een geldboete, taakstraf of een combinatie van beide.

Hoe werkt een strafbeschikking?

Een strafbeschikking begint meestal met een kennisgeving van het OM aan de verdachte, waarin staat dat er een strafbaar feit is geconstateerd en dat er een strafbeschikking wordt overwogen. De verdachte heeft vervolgens de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de strafbeschikking.

Als er geen verzet wordt aangetekend, wordt de strafbeschikking definitief en moet de verdachte de opgelegde straf accepteren. Als er wel verzet wordt aangetekend, wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de rechter.

Gevolgen van een strafbeschikking

Het accepteren van een strafbeschikking heeft gevolgen voor de verdachte. De opgelegde straf wordt namelijk opgenomen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), wat betekent dat het een strafblad oplevert.

Dit kan invloed hebben op verschillende aspecten van het leven van de verdachte, zoals sollicitaties, het verkrijgen van bepaalde vergunningen of de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Het is daarom belangrijk om de consequenties van een strafbeschikking goed te overwegen voordat je deze accepteert.

Rechtsbescherming bij een strafbeschikking

Ondanks dat een strafbeschikking buiten de rechter om gaat, zijn er ook vormen van rechtsbescherming voor de verdachte. Zo kan verzet worden aangetekend tegen de strafbeschikking, waardoor de zaak alsnog door de rechter wordt beoordeeld.

Daarnaast kan een advocaat worden ingeschakeld om de verdachte bij te staan en juridisch advies te geven. Het is belangrijk om te weten dat je als verdachte altijd het recht hebt om verzet aan te tekenen en je te laten bijstaan door een advocaat.