Wat is een strafblad?

Bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt er gekeken of er strafbare feiten staan op de naam van de aanvrager. Is dit het geval, dan heeft diegene een strafblad. Vormt het strafbare feit een belemmering bij het uitoefenen van de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, dan wordt de aanvraag afgewezen. De officiële benaming van een strafblad is uittreksel justitiële documentatie.

Straftrechterlijke verordeningen

Een strafblad is een document dat een overzicht geeft van de strafrechtelijke veroordelingen van een persoon. Personen van twaalf jaar en ouder krijgen een strafblad. Het bevat informatie over veroordelingen voor strafbare feiten zoals diefstal en geweld- of drugsdelicten. Het strafblad wordt bijgehouden door de Justitiële Informatiedienst. Wil je je strafblad inzien, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij deze instantie.

Hoe speelt een strafblad een rol bij een VOG?

Een VOG is een document dat aantoont dat iemand geschikt is voor een specifieke functie of taak. Bij het aanvragen van een VOG wordt er onder andere een check gedaan op het strafblad van de aanvrager. Als er veroordelingen voor misdrijven of overtredingen staan vermeld op het strafblad, kan dit betekenen dat een VOG niet wordt verstrekt. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de veroordelingen en de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het is daarom belangrijk om eerlijk te zijn over eventuele veroordelingen bij het aanvragen van een VOG.

Hoe lang staat iets op je strafblad?

Een strafblad blijft 30 jaar geregistreerd na de uitspraak van de rechter of na volledige betaling van de straf, tenzij de opgelegde gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (zoals TBS) langer is dan 20 jaar. In dat geval wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar).