Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het document toont aan dat er geen justitiële bezwaren zijn voor het uitoefenen van de functie of uitvoeren van het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Dit document wordt vaak aangevraagd voor bepaalde banen of functies waarbij goed gedrag vereist is, zoals werken in de kinderopvang of het onderwijs. Ook kan het vereist zijn om een VOG te hebben als je wilt werken in de publieke sector of als je een aanvraag doet voor een vergunning. De VOG kan in Nederland alleen worden aangevraagd bij Justis; de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Je kunt zelf een VOG aanvragen, maar het is ook mogelijk dat je werkgever een aanvraag doet.

Doel van de aanvraag

Een VOG wordt vaak aangevraagd voor een nieuwe functie, baan, stage, of opdracht voor ZZP'ers of vrijwilligers. Ook kun je een VOG nodig hebben voor de aanvraag van een visum, vergunning of lidmaatschap. Het gaat hierbij om de VOG Natuurlijke Personen (VOG NP). Je kunt de VOG digitaal of schriftelijk aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er een screening uitgevoerd om te controleren of je geen strafbare feiten hebt gepleegd of andere problemen hebt gehad met de wet. Als de screening positief is, dan krijg je een VOG uitgereikt.

Welke typen VOG zijn er?

Er zijn verschillende typen VOG's:

Als een organisatie een VOG moet overleggen, dan gaat het om een VOG RP. Dit kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een contractafsluiting, of een lidmaatschap bij een branchevereniging. De VOG P is er sinds juli 2022. Bij een aanvraag van dit type VOG worden er naast justitiële documentatie ook altijd politiegegevens geraadpleegd. Deze politiegegevens kunnen doorslaggevend zijn voor de weigering van de VOG.

Wat kost een VOG?

Er worden kosten in rekening gebracht voor het verkrijgen van de VOG. De prijs kan verschillen per aanvraag en per gemeente, en kan bijvoorbeeld hoger zijn voor beroepen waarbij het contact met kwetsbare groepen van groot belang is.