Wat is een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die beschikbaar is voor medewerkers, vrijwilligers of leden van een organisatie, om hen te ondersteunen en te adviseren bij eventuele problemen, klachten of vertrouwelijke zaken. Een vertrouwenspersoon is vaak een onafhankelijke derde partij die geen directe band heeft met de betreffende organisatie. De vertrouwenspersoon is vaak een deskundige op het gebied van arbo, welzijn of juridische zaken.

Waarom is een vertrouwenspersoon belangrijk?

Het hebben van een vertrouwenspersoon is voor een organisatie belangrijk omdat het bijdraagt aan een veilige en professionele omgeving. Een vertrouwenspersoon kan helpen om misstanden zoals seksuele intimidatie, ongewenst gedrag zoals pesten op de werkvloer en discriminatie en persoonlijke problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar gedrag. Veel bedrijven en scholen hebben een vertrouwenspersoon.

Aan welke eisen moet een vertrouwenspersoon voldoen?

Een vertrouwenspersoon vindt het vaak niet erg om problemen van anderen aan te horen en hierbij te helpen. Vaak heeft een vertrouwenspersoon een cursus of opleiding gevolgd, rapporteert hij of zij aan de directie en heeft hij of zij een geheimhoudingsplicht.

Lees ook: heb je een vog nodig bij een stage in de kinderopvang en top tien banen waarvoor je een VOG nodig hebt.