Wat is een VOG NP

Een Verklaring Omtrent Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) is een document dat aantoont dat een natuurlijk persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd en geschikt is voor een specifieke functie of taak. De VOG NP is de meest gangbare VOG en wordt vaak vereist voor mensen die werkzaam zijn in beroepen waarbij de veiligheid van anderen of de integriteit van de aanvrager van groot belang is, zoals bij functies in het onderwijs, de zorg, de kinderopvang en bij justitie. Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de aanvraag en verstrekt de VOG.

Een VOG NP aanvragen

Een VOG NP kan worden aangevraagd bij de gemeente. Dit kan door een bezoek te brengen aan het gemeentekantoor of door de VOG digitaal aan te vragen. Bij een digitale aanvraag dien je persoonlijke gegevens in te vullen op de website van je gemeente, zoals je burgerservicenummer, adresgegevens en gegevens over de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Ook moet je inloggen met je DigiD. Justis zal vervolgens de aanvraag beoordelen.

Kosten en verwerkingstijd

Als er geen belemmeringen zijn voor het uitoefenen van de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, zal Justis de VOG verstrekken en krijg je de VOG NP thuis gestuurd. Houd er rekening mee dat er vaak een vergoeding gevraagd wordt voor de verstrekking van een VOG, en dat het afgeven tot vier weken kan duren.