Wat is een VOG RP

Een Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een document dat aantoont dat een Nederlands bedrijf of stichting geen strafbare feiten heeft gepleegd en geschikt is voor een specifieke functie of taak. De VOG RP wordt vaak aangevraagd wanneer een bedrijf lid wil worden van een branchevereniging of in situaties waarbij de veiligheid van anderen of de samenleving van groot belang is, zoals bij aanbestedingen. Screeningautoriteit Justis beoordeelt aanvragen van een VOG RP.

Een VOG RP aanvragen

Een VOG RP kan digitaal of per post worden aangevraagd door een bevoegd tegenwoordiger van de rechtspersoon. Hiervoor dient de aanvrager de juiste gegevens in te vullen, zoals de naam en het KVK-nummer van de organisatie, en gegevens over de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Justis zal vervolgens de aanvraag beoordelen. Als de onderneming en alle bestuurders met een Nederlandse nationaliteit op belangrijke posities binnen deze onderneming niet in aanraking zijn geweest met justitie, verstrekt Justis de VOG.

De volgende rechtspersonen kunnen een VOG RP aanvragen:

  • naamloze vennootschap (nv);

  • besloten vennootschap (bv);

  • commanditaire vennootschap (cv);

  • vennootschap onder firma (vof);

  • stichting;

  • vereniging;

  • maatschap.

Wat kost een aanvraag voor een VOG RP?

Houd rekening met een gevraagde vergoeding voor de verstrekking van een VOG RP van € 207 en een verwerkingstijd van acht weken. Samen met de aanvraag moet de organisatie eventueel aanvullende documenten aanleveren zoals een geldige legitimatiebewijzen van alle personen die op het aanvraagformulier worden genoemd, en een kopie van de statuten van de organisatie. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de gegevens die worden verstrekt tijdens de aanvraagprocedure correct en up-to-date zijn, om problemen te voorkomen en de aanvraagprocedure te vergemakkelijken.