Wat is het Justitieel Documentatiesysteem

Het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) is een informatiesysteem dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie, justitie en andere overheidsinstanties. Het systeem bevat informatie over strafrechtelijke veroordelingen, verdachten, daders en slachtoffers, evenals informatie over het verloop van strafzaken. Dit maakt het JDS een belangrijk hulpmiddel voor de opsporing en vervolging van criminaliteit.

Wat wordt er opgeslagen in het JDS?

In het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) wordt een breed scala aan informatie opgeslagen over strafrechtelijke zaken. De volgende gegevens worden onder meer opgeslagen:

  • Persoonsgegevens van verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen, zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit en burgerlijke staat.
  • Informatie over misdrijven en overtredingen, zoals de datum, tijd, plaats en aard van het strafbare feit.
  • Informatie over strafrechtelijke procedures, zoals de datum en uitkomst van een zitting.
  • Informatie over beslissingen in strafrechtelijke zaken, zoals veroordelingen, strafbeschikkingen en transacties.
  • Bewijsstukken, zoals verklaringen van getuigen, rapportages van experts en foto's.

Door wie wordt het JDS gebruikt?

Het JDS wordt gebruikt door verschillende overheidsinstanties, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Het systeem wordt gebruikt voor een breed scala aan taken, waaronder: het registreren van strafrechtelijke zaken, het opslaan van informatie over personen die betrokken zijn bij strafrechtelijke zaken, het beheren van bewijsstukken en het nemen van beslissingen in strafrechtelijke zaken

Strafblad

Als een verdachte of dader wordt veroordeeld wordt de informatie over de veroordeling toegevoegd aan het systeem. Het document waarin de gepleegde strafbare feiten staan wordt ook wel het strafblad of ‘uittreksel justitiële documentatie’ genoemd. Zo kunnen de politie en andere instanties de informatie gebruiken voor verdere opsporing en vervolging van criminaliteit.

Toegang tot het JDS

De politie en andere overheidsinstanties kunnen toegang krijgen tot de informatie in het systeem. De informatie in het JDS wordt regelmatig geactualiseerd en beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Lees ook: top tien banen waarvoor je een VOG nodig hebt.