Wat is Justis

Justis is de enige screeningsautoriteit in Nederland. Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen om zo een rechtvaardige en veilige samenleving te bevorderen. Ook kun je bij Justis een verzoek indienen om je achternaam te wijzigen. De instantie is onderdeel van de Nederlandse overheid.

Screening

Justis verstrekt VOG's op basis van een screening van aanvrager. De VOG wordt vaak aangevraagd voor mensen die werkzaam zijn in beroepen waarbij de veiligheid van anderen of de samenleving van groot belang is, zoals onderwijs, zorg, kinderopvang en justitie. Bij het screenen van personen en organisaties hanteert Justis de principes van de rechtsstaat. Justis werkt onafhankelijk en houdt bij een screening oog voor de privacy van de aanvrager. Vanuit een wettelijke basis weegt Justis hierbij de belangen van het individu af tegen de belangen van de samen­leving.

Soorten VOG's

Bij Justis kun je de verschillende VOG's aanvragen. Het gaat om de volgende VOG's:

  • Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP);

  • Verklaring Omtrent Gedraag voor Rechtspersonen (VOG RP);

  • Verklaring Omtrent Gedrag Politiegegevens (VOG P).