Wat is screening

Een organisatie kan een screening als eis stellen aan bestaand en nieuw personeel. Zo kan een organisatie betrouwbaar personeel selecteren en het risico op incidenten in een organisatie, en materiële en immateriële schade, zoals de bijbehorende negatieve publicieit, beperken. Een screening vindt vaak plaats bij integriteitsgevoelige en risicovolle functies. Nieuwe medewerkers van een kinderdagverblijf werken bijvoorbeeld met kwetsbare personen, namelijk met kinderen. Daarom is het overleggen van een VOG hierbij verplicht.

Waarom screenen?

Met een screening van personeel kun je als organisatie het risico voorkomen dat mensen misbruik maken van hun machtspositie. Zo kan een accountantskantoor bij het aanstellen van nieuw personeel bijvoorbeeld een VOG-aanvraag verplichten om het risico op fraude in het bedrijf te beperken. Een ziekenhuis kan bij het aanstellen van nieuw personeel een VOG-aanvraag verplichten om te voorkomen dat het artsen aanneemt die medische fouten hebben begaan.

Zelf een screening uitvoeren

Het screenen van personeel hoeft niet per se met een VOG-aanvraag. Een organisatie kan zelf ook het nodige doen, zoals:

  • Controle van paspoort of identiteitskaart;
  • Opvragen van diploma's en cijferlijsten;
  • Vraag referenties;
  • Online onderzoek;
  • Kondig een screening aan in een vacaturetekst.

De screening moet in proportie zijn met de functie.