Wat is VOG P

Een Verklaring Omtrent Gedrag Politiegegevens (VOG P) is een document dat aantoont dat iemand geen strafrechtelijke veroordelingen heeft voor bepaalde delicten en waarbij naast justitiële documentatie (strafblad) ook politiegegevens worden geraadpleegd. Deze politiegegevens kunnen doorslaggevend zijn voor een weigering van de aanvraag. De aanvraag van een VOG P wordt vaak gedaan voor specifieke werkgevers en functies.

Voor welke functies kan een VOG P worden aangevraagd?

De VOG P wordt aangevraagd voor werkgevers en functies die een hoge mate van integriteit vereisen. Bij werkgevers kun je denken aan:

  • Douane;

  • Openbaar Ministerie;

  • Dienst Justitiële Inrichtingen.

Bij functies kun je denken aan:

  • Buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • Penitentiair inrichtingswerker;

  • Teamleider beveiliging;

  • Directeur forensisch psychiatrisch centrum.

De VOG P wordt afgegeven door screeningsautoriteit Justis.

Waarom een VOG P?

Bij de screening wordt niet alleen informatie opgevraagd over eventuele strafrechtelijke veroordelingen, maar ook over eventuele verdachte feiten waarbij iemand is aangehouden of verhoord. Met de aanvraag van de VOG P wordt getracht integriteitsschendingen, het plegen van strafbare feiten in functie en beïnvloeding van het openbaar bestuur door de georganiseerde misdaad tegen te gaan.

Een VOG P aanvragen

Je kunt alleen wettelijk een VOG P aanvragen als je als werkgever bent opgenomen in de 'Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens'. De VOG P kun je dan digitaal aanvragen op de website van Justis, met gebruik van eHerkenning niveau 2+ of hoger. Het aanvragen van een VOG kost € 70. Binnen vier weken komt Justis met een reactie. Binnen acht weken hoor je of de VOG P wordt toegekend.