Wat zijn weigeringsgronden (bij een VOG-aanvraag)?

Als je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilt aanvragen, is het belangrijk om te weten dat niet elke aanvraag automatisch wordt goedgekeurd. Er zijn bepaalde weigeringsgronden die kunnen leiden tot de afwijzing van een VOG-aanvraag. Wat zijn weigeringsgronden en welke redenen kunnen leiden tot de afwijzing van een VOG-aanvraag?

Wat zijn weigeringsgronden?

Weigeringsgronden zijn criteria die bepalen wanneer een VOG-aanvraag kan worden afgewezen. Deze criteria zijn vastgesteld om de veiligheid en integriteit te waarborgen binnen bepaalde sectoren en functies.

Het doel van de VOG is immers om ervoor te zorgen dat personen die een risico vormen voor de samenleving of de specifieke functie waarvoor ze solliciteren, geen toegang krijgen tot bepaalde werkzaamheden.

Welke weigeringsgronden zijn er?

Er zijn verschillende weigeringsgronden die kunnen leiden tot de afwijzing van een VOG-aanvraag.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Relevante strafbare feiten
Als je veroordeeld bent voor strafbare feiten die relevant zijn voor de functie waarvoor je de VOG aanvraagt, kan dit leiden tot afwijzing. Dit geldt met name voor misdrijven zoals geweldsdelicten, zedendelicten, drugsdelicten en fraude.

Recidive
Als je meerdere malen bent veroordeeld voor vergelijkbare strafbare feiten, kan dit leiden tot afwijzing. Herhaaldelijk strafbaar gedrag of recidive wordt gezien als een risico en kan van invloed zijn op je aanvraag.

Onherroepelijke buitenlandse veroordeling
Als je in het buitenland bent veroordeeld voor een strafbaar feit en deze veroordeling in Nederland onherroepelijk is, kan dit leiden tot afwijzing.

Justitiële gegevens
Als er relevante strafbare feiten in je justitiële documentatie voorkomen die een risico kunnen vormen voor de functie waarvoor je de VOG aanvraagt, kan dit leiden tot afwijzing.

Beoordeling per individuele aanvraag

Het is belangrijk om te weten dat elke VOG-aanvraag individueel wordt beoordeeld. Het is dus mogelijk dat dezelfde weigeringsgrond bij de ene aanvraag wel leidt tot afwijzing, terwijl dit bij een andere aanvraag niet het geval is. De beoordeling hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de strafbare feiten, de relevantie voor de functie en je gedrag na de straf.

Bezwaar en beroep

Als je VOG-aanvraag wordt afgewezen op basis van een weigeringsgrond, heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Je kunt argumenten aandragen waarom de afwijzing volgens jou onterecht is. Als het bezwaar wordt afgewezen, kun je in sommige gevallen nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.