Geen VOG kunnen overleggen kan reden zijn voor ontslag

Geen VOG kunnen overleggen kan reden zijn voor ontslag

Geen VOG kunnen overleggen kan reden zijn voor ontslag

13 januari 2023

Laatste update: 14 maart 2023

Soms is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wettelijk verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitoefenen van een functie in de kinderopvang, taxibranche en het onderwijs. Hiermee trachten organisaties veilige en productieve werkomgeving te behouden voor alle betrokkenen. Bij het uitoefenen van andere functies is het niet verplicht om een VOG te overleggen, maar vanwege de vertrouwenspositie of de hoge mate van integriteit in een functie wel gewenst. Denk hierbij aan functies waarin met geld en goederen wordt gewerkt, zoals bij een bank. Werkgevers kunnen medewerkers die geen VOG kunnen overleggen in sommige gevallen ontslaan. Maar dit kan alleen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en er een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In deze blog lees je meer over wat de gevolgen kunnen zijn voor werknemers die geen VOG kunnen overleggen.

Waarom het overleggen van een VOG belangrijk is

Het overleggen van een VOG is belangrijk omdat het een officiële verklaring is over het gedrag en de integriteit van een werknemer. Het document maakt duidelijk dat een werknemer geschikt is voor de functie en dat hij of zij aan de integriteitseis voldoet. Dit helpt om conflicten op de werkvloer te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en comfortabel voelt op de werkplek. Bovendien kan een VOG ook helpen om de reputatie van een organisatie te beschermen en ervoor te zorgen dat de organisatie aan de wettelijke eisen voldoet.

Gevolgen van het niet overleggen van een VOG

Als een werknemer geen VOG kan overleggen, kan dit serieuze gevolgen hebben. Het kan zelfs leiden tot ontslag of ontbinding. Een werknemer die bij de aanvang van een nieuwe baan wist dat zijn justitieel verleden hem of haar ongeschikt maakt voor het uitoefenen van de functie is namelijk verplicht om dit tijdens de sollicitatie te melden. Doet hij of zij dit niet, dan kan dit voor een organisatie reden zijn om de medewerker te ontslaan. Zeker als de werkgever er tijdens het sollicitatiegesprek gerichte vragen over heeft gesteld. Ook is ontslag mogelijk als de werkgever kan aantonen dat de medewerker zonder het overleggen van een VOG niet geschikt is voor het uitoefenen van de functie. Een werkgever kan in elk geval een hoop problemen voorkomen door de VOG aan te vragen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, of hierover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Ontbindende voorwaarde

Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de noodzaak van het overleggen van een VOG, dan is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden als de VOG niet overlegd kan worden. Er moet dan wel een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Bovendien moet deze op de juiste manier geformuleerd zijn, en is de ontbindende voorwaarde alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. Ten eerste moet je als werkgever rekening houden met de periode die de werknemer nodig heeft om de VOG aan te vragen. Dit kan vier weken in beslag nemen. Ook moet de werkgever de documenten aanleveren die nodig zijn voor de VOG-aanvraag en moet het duidelijk zijn wanneer de deadline is voor het aanleveren van de VOG gaat lopen. Het is als werkgever in elk geval verstandig om in de ontbindende voorwaarde een harde eis op te nemen van de datum waarop de VOG beschikbaar moet zijn.

Heb jij een VOG nodig?

Heb jij een nieuwe baan of ga je aan de slag in een vrijwilligersfunctie en vraagt je werkgever om een VOG? Bij VOGnodig doe je in enkele minuten een digitale VOG-aanvraag. Dit bespaart je een ritje naar het gemeentekantoor. Vul je gegevens in, selecteer eventueel het juiste screeningsprofiel en wacht rustig af totdat je een e-mail ontvangt van Justis. Heeft Justis je aanvraag beoordeeld, dan ontvang je de VOG binnen vier weken thuis op de mat.