Rotterdamse havenmedewerkers onder de loep met de haven-VOG

Rotterdamse havenmedewerkers onder de loep met de haven-VOG

07 april 2023

Laatste update: 25 augustus 2023

De Rotterdamse haven is een cruciaal knooppunt voor de Europese economie en een belangrijk centrum voor handel, transport en logistiek. Het is dan ook van essentieel belang dat de haven veilig en efficiënt blijft functioneren. Drugscriminaliteit is er echter een groot probleem, met de grote hoeveelheden illegale drugs die jaarlijks door de haven worden gesmokkeld. 


Inhoudsopgave

  Medewerkers screenen met de haven-VOG

  In 1994 werkten er zo'n 29.000 havenarbeiders in Nederland. Sindsdien was er een lichte stijging van dit aantal. Medewerkers van de Rotterdamse haven moeten nu ook al een VOG kunnen overleggen.

  Waarom hebben haven arbeiders een VOG nodig?

  Havenarbeiders werken vaak met waardevolle goederen en moeten daarom betrouwbaar zijn. Een VOG is een manier om deze betrouwbaarheid te beoordelen en garanderen. Het gaat met name om werknemers die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van goederen, het werken met gevaarlijke stoffen, het beheren van apparatuur en het maken van planningen.

  Het aanvragen van een VOG kan helpen om ervoor te zorgen dat alleen betrouwbare werknemers toegang hebben tot gevoelige gebieden en apparatuur.

  Screening is een momentopname

  Een VOG is echter een momentopname en werknemers moeten regelmatig opnieuw worden gescreend om de geldigheid ervan te behouden.

  Werknemers die weigeren om een VOG aan te vragen of die worden geweigerd vanwege hun criminele geschiedenis, kunnen niet werken in bepaalde functies in de havenindustrie.

  Met een VOG sluit je niet alle risico's uit

  Een VOG is bovendien slechts één manier om de betrouwbaarheid van werknemers te beoordelen en kan niet alle risico's uitsluiten. Het is belangrijk dat havenbedrijven ook andere veiligheidsmaatregelen treffen, zoals het ontwikkelen van trainingen en protocollen voor de veiligheid en beveiliging.

  Het aantal havenarbeiders in Nederland

  Complexere screening voor nieuwe havenarbeiders

  Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de Rotterdamse haven te waarborgen, worden medewerkers in 2023 misschien gescreend met behulp van een speciale Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de haven, ook wel de haven-VOG genoemd.

  Deze screening is ontworpen om te waarborgen dat werknemers met toegang tot kritieke delen van de haven betrouwbaar zijn en geen risico vormen voor de veiligheid of de werking van de haven.

  Relevant voor drugssmokkel

  Met de zogenaamde haven-VOG wil justitie specifiek kijken naar zaken die relevant zijn voor drugssmokkel. Het gaat hierbij om een complexere screening. Het is de bedoeling dat er bij de screening voor de haven-VOG dieper gekeken wordt naar de achtergrond van havenarbeiders.

  De haven-VOG is onderdeel van een groter plan om Nederland onaantrekkelijker te maken voor drugssmokkel.

  Hoe werkt de haven-VOG?

  Vermoedelijk komen tienduizenden havenmedewerkers in aanmerking voor de screening en wordt het aanvraagproces voor de haven-VOG gelijk aan die van een VOG NP.

  Het proces begint dan met het invullen van een aanvraagformulier door de werkgever of de werknemer. Daarna wordt de aanvraag doorgestuurd naar screeningsautoriteit Justis, die de aanvraag beoordeelt op basis van de gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem. Het gaat om een nieuwe screening, die uitgebreider is dan de screening die plaats vindt bij een VOG NP-aanvraag.

  Als er geen bezwaren zijn, wordt de haven-VOG afgegeven. De kosten voor de haven-VOG zijn nog niet bekend. Vermoedelijk wordt de prijs hetzelfde als voor een VOG NP die door een werkgever wordt aangevraagd. Deze kosten zijn € 33,85.

  Criteria voor goedkeuring van een VOG

  'Uithalers' zijn mensen die in opdracht van drugscriminelen drugs uit zeecontainers halen. Deze jonge uithalers krijgen daarbij vaak met de hulp van chauffeurs van transportbedrijven of havenmedewerkers aan toegangspassen voor de Rotterdamse haven. 

  Uithalers

  Zo halen ze ongezien de drugs uit de zeecontainers. Om in aanmerking te komen voor een haven-VOG, moet een kandidaat voldoen aan bepaalde criteria. Dit kan variëren afhankelijk van de functie en de toegang tot gevoelige informatie of gebieden.

  Een belangrijk criterium wordt waarschijnlijk het hebben van een bepaalde periode zonder strafrechtelijke veroordelingen en het niet hebben gepleegd van strafbare feiten die te maken hebben drugssmokkel.

  AIVD en screening

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt ook of de AIVD een strengere screening kan doen bij havenmedewerkers met cruciale banen, zoals planners bij terminals.

  Lees ook: geen VOG kunnen overleggen kan een reden zijn voor ontslag

  De voordelen van de haven-VOG

  De haven-VOG helpt de veiligheid van de Rotterdamse haven te waarborgen door te controleren of medewerkers geen criminele achtergrond hebben die een risico zou kunnen vormen voor de haven.

  Drugssmokkel verkleinen

  Hierdoor wordt de kans op criminele activiteiten zoals drugssmokkel aanzienlijk verkleind. Door het screenen van medewerkers met de haven-VOG, kunnen werkgevers en andere medewerkers bovendien vertrouwen hebben in hun collega's. Het weten dat hun collega's zijn gescreend op criminele achtergronden helpt hierbij.

  De invoering van de haven-VOG moet leiden tot een grotere barrière voor drugshandel en het vangen van meer cocaïne in de Rotterdamse haven. Het succes van de haven-VOG kan leiden tot een uitbreiding van het gebruik van dit soort screenings in andere sectoren.

  Dit kan helpen om de veiligheid en betrouwbaarheid van andere kritieke infrastructuur zoals luchthavens en energiecentrales verder te verbeteren.

  Conclusie

  De haven-VOG is een belangrijk instrument om de veiligheid en betrouwbaarheid van de Rotterdamse haven te waarborgen. Het helpt bij het bestrijden van drugscriminaliteit en zorgt ervoor dat medewerkers betrouwbaar zijn. In de toekomst verwachten we verdere verbeteringen en uitbreidingen van deze screenings.

  Veelgestelde vragen

  Een haven-VOG is een speciale Verklaring Omtrent het Gedrag voor medewerkers die werkzaam zijn in de haven. Deze VOG helpt om de veiligheid en betrouwbaarheid van de haven te waarborgen door te controleren of medewerkers geen criminele achtergrond hebben in de drugshandel.

  1. Waarom wordt de haven-VOG gebruikt in de Rotterdamse haven?
   De haven-VOG wordt gebruikt in de Rotterdamse haven om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit is vooral belangrijk vanwege de drugscriminaliteit die in de haven plaatsvindt. Door medewerkers te screenen, wordt de kans op criminele activiteiten verkleind.
    
  2. Wat zijn de criteria voor het verkrijgen van een haven-VOG?
   De criteria voor het verkrijgen van een haven-VOG zijn nog niet bekend, maar zouden kunnen variëren afhankelijk van de functie en de toegang tot gevoelige informatie of gebieden. Strafrechtelijke veroordelingen, banden hebben met criminele organisaties en het plegen van misdrijven die te maken hebben met drugssmokkel zouden een belemmering kunnen zijn voor het afgeven van de VOG.
    
  3. Wat is het doel haven-VOG in de toekomst veranderen?
   Het gebruik van dit soort screenings en de invoering van de haven-VOG kan ertoe leiden dat ook in andere sectoren de veiligheid en betrouwbaarheid van de kritieke infrastructuur verder verbetert.

  Vraag een VOG aan