Hoelang duurt het voordat je een VOG krijgt?

Hoelang duurt het voordat je een VOG krijgt?

11 november 2022

Laatste update: 25 augustus 2023

Heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, dan kun je deze bij de gemeente of online aanvragen. De aanvraag wordt dan door Justis in behandeling genomen. 

Inhoudsopgave

  Beoordelingsprocedure

  Om te bepalen of je een strafblad hebt kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Soms vraagt de screeningsdienst ook informatie op uit andere EU-landen.

  Vraag jij of vraagt je werkgever voor jou een VOG aan, dan kun je aangeven welk screeningsprofiel op de aanvraag van toepassing is. Ben je niet opgenomen in het de Basisregistratie Personen (BRP), dan kun je de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

  Op basis van het screeningsprofiel kijkt Justis of de eventuele strafbare feiten op jouw naam een belemmering vormen voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. 

  Bij een digitale aanvraag hoef je geen geldig paspoort te overleggen. Als uit de screening blijkt dat er sprake is van een vergrijp wordt er een belangenafweging gemaakt, en wordt er gekeken of jouw belang zwaarder weegt dan het risico voor de samenleving.

  Hierbij speelt ook mee hoe ernstig het vergrijp is, hoe oud je bent en hoelang geleden het vergrijp gepleegd is. Is je aanvraag verwerkt, dan ontvang je hierover bericht van Justis.

  Goedgekeurde aanvraag

  Een VOG aanvragen, hoe lang duurt dat? Heb je geen strafblad, dan wordt de VOG-aanvraag goedgekeurd. Is dit het geval, dan ontvang je de VOG binnen vijf tot acht werkdagen na de aanvraag. Je kunt de VOG zowel digitaal als schriftelijk aanvragen. Het maakt hierbij niet uit of je de VOG schriftelijk of digitaal aanvraagt.

  Extra onderzoek

  Is er voor de beoordeling van de aanvraag meer onderzoek nodig, dan neemt de aanvraagprocedure ook meer tijd in beslag en duurt het langer voordat je de VOG ontvangt. Het maakt hierbij niet uit of je de aanvraag schriftelijk of digitaal doet. Je ontvangt de VOG of het 'voornemen tot afwijzing' in elk geval binnen vier weken.

  Een VOG aanvragen bij VOGnodig

  Vraag je een VOG aan bij VOGnodig, dan controleren wij de aanvraag eerst. Heb je je gegevens ingevuld, dan beoordelen wij of deze gegevens kloppen, en of de juiste screeningsprofielen zijn geselecteerd. Daarna sturen wij de aanvraag door naar Justis. Daarna wordt de aanvraag in hetzelfde tempo verwerkt als de andere aanvragen.