Hoelang duurt het voordat je een VOG krijgt?

Hoelang duurt het voordat je een VOG krijgt?

Hoelang duurt het voordat je een VOG krijgt?

11 november 2022

Laatste update: 13 december 2022

Heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, dan kun je deze bij de gemeente of online aanvragen. De aanvraag wordt dan door Justis in behandeling genomen. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een VOG kijkt deze screeningsdienst of je een strafblad hebt, en of de gepleegde overtredingen of misdrijven een belemmering vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Hoelang het precies duurt voordat je de VOG toegestuurd krijgt, hangt af van de hoeveelheid onderzoek die nodig is. Je ontvangt de VOG in elk geval binnen één tot vier weken.

Beoordelingsprocedure

Om te bepalen of je een strafblad hebt kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Soms vraagt de screeningsdienst ook informatie op uit andere EU-landen. Vraag jij of vraagt je werkgever voor jou een VOG aan, dan kun je aangeven welk screeningsprofiel op de aanvraag van toepassing is. Ben je niet opgenomen in het de Basisregistratie Personen (BRP), dan kun je de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Op basis van het screeningsprofiel kijkt Justis of de eventuele strafbare feiten op jouw naam een belemmering vormen voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Bij een digitale aanvraag hoef je geen geldig paspoort te overleggen. Als uit de screening blijkt dat er sprake is van een vergrijp wordt er een belangenafweging gemaakt, en wordt er gekeken of jouw belang zwaarder weegt dan het risico voor de samenleving. Hierbij speelt ook mee hoe ernstig het vergrijp is, hoe oud je bent en hoelang geleden het vergrijp gepleegd is. Is je aanvraag verwerkt, dan ontvang je hierover bericht van Justis.

Goedgekeurde aanvraag

Heb je geen strafblad, dan wordt de VOG-aanvraag goedgekeurd. Is dit het geval, dan ontvang je de VOG binnen vijf tot acht werkdagen na de aanvraag. Het maakt hierbij niet uit of je de VOG schriftelijk of digitaal aanvraagt.

Extra onderzoek

Is er voor de beoordeling van de aanvraag meer onderzoek nodig, dan neemt de procedure meer tijd in beslag. Het maakt hierbij niet uit of je de aanvraag schriftelijk of digitaal doet. Je ontvangt de VOG of het 'voornemen tot afwijzing' in elk geval binnen vier weken.

Een VOG aanvragen bij VOGnodig

Vraag je een VOG aan bij VOGnodig, dan controleren wij de aanvraag eerst. We beoordelen dan of de ingevulde gegevens kloppen, en of de juiste screeningsprofielen zijn geselecteerd. Daarna sturen wij de aanvraag door naar Justis. Daarna wordt de aanvraag in hetzelfde tempo verwerkt als de andere aanvragen.

Een VOG aanvragen bij VOGnodig doe je gemakkelijk met de volgende stappen:

  • Vul je persoonlijke gegevens in;

  • Vul de gegevens van de betreffende organisatie in;

  • Geef aan om wat voor soort verklaring het gaat;

  • Selecteer het juiste screeningsprofiel.

Daarna kun je de aanvraag betalen en wordt deze door VOGnodig in behandeling genomen en ontvang je per e-mail een bevestiging van de aanvraag van Justis. Dit bespaart je een bezoek aan de gemeente. Je kunt je VOG-aanvraag op deze manier in slechts vijf minuten regelen. De VOG ontvang je vervolgens thuis, op het adres waarop je staat ingeschreven bij de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).