Kun je een VOG gratis aanvragen?

Kun je een VOG gratis aanvragen?

16 augustus 2022

Laatste update: 25 augustus 2023

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij Justis kost over het algemeen een eenmalig bedrag van € 33,85. Als je een VOG nodig hebt voor je werk, dan kun je deze helaas niet gratis aanvragen. 


Inhoudsopgave

  Waarom een gratis VOG?

  Vrijwilligers werken soms met kwetsbare personen. Verenigingen kunnen zichzelf veiliger maken door gratis een VOG aan te vragen voor hun vrijwilligers.

  Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voert de Regeling Gratis VOG uit. Met deze regeling kunnen vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, bijvoorbeeld vrijwilligers in de ouderenzorg, gratis een VOG aanvragen.

  Met een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen zij aantonen dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die het vrijwilligerswerk in de weg staan.

  Wie kunnen er een gratis VOG aanvragen?

  Instanties zoals vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Gratis VOG. Hiermee geven zij aan dat de sociale veiligheid op de werkvloer hoog in het vaandel staat.

  Als de medewerkers van onbesproken gedrag zijn, ontvangen zij deze VOG van Justis. Zo vergewissen verenigingen zich ervan dat hun leden bij de vrijwilligers tijdens bijvoorbeeld werkzaamheden, sportlessen of kerkdiensten in goede handen zijn.

  En leveren zij een bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving. De Regeling is niet bedoeld voor mensen die verplicht zijn om een VOG aan te vragen, zoals vrijwilligers in de kinderopvang of tussenschoolse opvang.

  Welke doelgroepen zijn kwetsbaar?

  Doelgroepen zijn over het algemeen kwetsbaar als zij afhankelijk zijn van een vrijwilliger die een positie bekleedt die hij kan misbruiken. Bijvoorbeeld door informatie achter te houden, weigeren hulp te bieden, frustraties af te reageren of seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertonen.

  Volgens de Regeling Gratis VOG zijn onder andere minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg vragen of krijgen kwetsbare doelgroepen. Ook ex-gedetineerden en mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn kwetsbaar.

  Hoe vraag je een gratis VOG aan?

  Het aanvragen van een gratis VOG voor de vrijwilligers gaat in vijf stappen:

  1. Meld je vereniging aan op de de website gratisvog.nl;
  2. Vraag e-herkenning 2+ aan voor je club;
  3. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel;
  4. Laat de vrijwilliger de aanvraag afronden;
  5. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging.

  In de eerste stap verwijs je naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Als twee van deze drie zaken goed geregeld zijn en je deze goed hebt gecommuniceerd met je leden, is de kans groot op goedkeuring groot. De e-herkenning 2+ in stap twee is een online identiteit voor je vereniging die je nodig hebt om de gratis VOG's klaar te zetten.

  Door in stap drie het juiste screeningsprofiel te selecteren worden alleen die risico's gescreend die voor de functie, of het gevraagde doel, van belang zijn. Tenslotte kan de vrijwilliger de aanvraag afronden door in te loggen met zijn DigiD en akkoord te geven op de aanvraag.

  Als de vrijwilliger het bewijs van goed gedrag overhandigt aan de vereniging, checkt deze in stap vijf of deze echt is. Is dit het geval, dan registreert de vereniging dat de vrijwilliger een VOG heeft en geeft deze de VOG weer terug aan de vrijwilliger.

  Vraag meteen een VOG aan

  Heb je zelf een VOG nodig omdat dit verplicht is voor je nieuwe baan, dan is het helaas niet mogelijk om deze gratis aan te vragen. Wel kun je de aanvraag laten uitvoeren door VOGnodig. Hiermee hoef je geen bezoek te brengen aan het gemeentehuis en is de aanvraag zo geregeld.

  Lees ook: Wie betaalt de VOG? en Top tien banen waarvoor je een VOG nodig hebt