Nieuwsflits: Zorgen over VOG aanvragen door fraude en screening

Nieuwsflits: Zorgen over VOG aanvragen door fraude en screening

30 oktober 2023

De laatste tijd duikt er zorgelijk nieuws op over het aanvragen van een VOG. Het gaat hierbij specifiek over de screening die plaatsvindt op basis waarvan een VOG verstrekt wordt. Dit soort berichten laat zien hoe belangrijk een goede check is als je een VOG wilt aanvragen. In deze blog duiken we in twee van die opvallende verhalen die onlangs in het nieuws kwamen.

Inhoudsopgave

  Diplomafraude en valse VOG's in de zorg

  Recentelijk werd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gewaarschuwd voor een zorgwekkende trend: een toenemend aantal meldingen van diplomafraude en valse VOG's in de zorgsector. Afgelopen jaar waren er maar liefst 95 meldingen van zorgverleners met vervalste diploma's en 11 meldingen van frauduleuze VOG's. Het zorgwekkende hier is dat het om een verdubbeling(!) gaat ten opzichte van het jaar ervoor.

  Medisch team in een ziekenhuisomgeving, illustratief voor het belang van echte diploma's en VOG's in de zorgsector.

  Een risico voor kwetsbare personen

  Het risico hiervan is dat kwetsbare patiënten en cliënten mogelijk verzorgd worden door onbevoegde en mogelijk onbetrouwbare zorgverleners, wat hun veiligheid en welzijn in gevaar kan brengen. De inspectie wijst zorginstellingen nadrukkelijk op hun eigen verantwoordelijkheid voor een grondige controle van medewerkers, ook als ze via bemiddelingsbureaus worden ingehuurd.

  VOG's toegekend aan ex-terroristen

  In een ander schokkend nieuwsbericht kwam naar voren dat in de afgelopen vier jaar aan dertien personen, die eerder waren veroordeeld wegens deelname aan terroristische organisaties zoals IS, een VOG is toegekend. Dit betekent dat deze individuen, ondanks hun criminele achtergrond, in verschillende sectoren zoals onderwijs en zorg of als vrijwilliger konden werken doordat zij een VOG konden aanvragen. Het feit dat dit heeft kunnen gebeuren, roept serieuze vragen op over de VOG screening.

  Meer weten over een VOG voor vrijwilligerswerk? Je leest het in deze blog van VOGnodig!

  Waar gaat het mis bij de screening?

  De organisatie verantwoordelijk voor de screening na het aanvragen van een VOG in Nederland is Justis. Uit onderzoek blijkt dat Justis wél volgens de regels heeft gehandeld, maar dat er in het screeningsproces bepaalde overwegingen worden gemaakt die samen leiden tot het verstrekken van een VOG, schijnbaar zelfs als er sprake is van een veroordeling voor terrorisme.

  Illustratie van documenten, certificaten en boeken, symboliserend het uitgebreide screeningsproces en de complexiteit van het beoordelen van VOG aanvragen door Justis.

  Weten wat je kansen zijn als je een VOG aanvraagt? Ontdek het met de VOG-check.

  Het screeningsproces voor een VOG aanvragen

  Het verstrekken van een VOG is een complex proces, waarbij verschillende factoren in overweging worden genomen. Wanneer Justis een aanvraag voor een VOG beoordeelt, kijkt het niet alleen naar het strafblad van de aanvrager. Er wordt namelijk gekeken naar de aard en zwaarte van een mogelijk delict, de terugkijktermijn en een belangenafweging tussen het individu en de samenleving.

  De aard en zwaarte van het delict

  Bij het beoordelen van een VOG aanvraag wordt zorgvuldig gekeken naar de aard en zwaarte van het delict in relatie tot de specifieke taak of functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Niet elk delict is namelijk even relevant voor elke functie. Zo wordt er gekeken of het delict een risico vormt voor de betreffende werkzaamheden. Bijvoorbeeld, een verkeersovertreding is wellicht minder relevant voor een kantoorbaan dan voor een functie als buschauffeur

  In deze blog lees je meer over de cruciale VOG-eisen voor diverse beroepen.

  De terugkijktermijn bij het aanvragen van een VOG

  In het geval van de eerder genoemde individuen die veroordeeld waren voor deelname aan terroristische organisaties, heeft Justis volgens de bestaande regels gehandeld. De terugkijktermijn, de periode waarin men terugkijkt naar het strafblad, was in principe vier jaar, behalve bij functies die hogere integriteitseisen stelden. Als een strafbaar feit buiten deze termijn viel, had het geen invloed op het aanvragen van een VOG.

  Belangenafweging: Het individu versus de samenleving

  Daarnaast wordt bij elke VOG aanvraag een belangenafweging gemaakt. Soms kan het belang van een aanvrager om een VOG te krijgen zwaarder wegen dan het risico voor de samenleving, bijvoorbeeld vanwege re-integratie of het recht op werk.

  Vraag jij je af wanneer je VOG aanvraag wordt afgewezen? Je lees het hier!

  Noodzaak voor een striktere screening

  Gezien deze verontrustende incidenten is het duidelijk dat er een urgente behoefte is aan een robuuster en strikter VOG-screeningsproces. Organisaties moeten vertrouwen hebben in het systeem, zodat ze ervan verzekerd zijn dat de mensen die ze in dienst nemen betrouwbaar zijn en voldoen aan de vereiste kwalificaties en normen.

  Illustratie van een ruimte met gelijkenissen aan de Tweede Kamer, waar beleidsbeslissingen worden genomen. Dit symboliseert het belang en de ernst van een betrouwbare VOG screening.

  Weerwind voor strengere VOG screening

  Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft naar aanleiding van de recente zorgen omtrent een VOG aanvragen actie ondernomen. Hij heeft voorgesteld dat Justis voortaan tot wel 20 jaar terugkijkt bij het controleren van veroordelingen gerelateerd aan terrorisme. Wanneer zo'n veroordeling wordt gevonden, zou de aanvrager bij voorbaat geen VOG mogen ontvangen.

  Nieuwe richtlijnen en functies

  Samen met diverse instanties zoals Justis, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), overweegt de minister welke specifieke functies onder deze aangescherpte regel zouden moeten vallen. Het doel hierachter is met name functies te identificeren die betrekking hebben op kwetsbare doelgroepen of die de vitale infrastructuur van het land kunnen raken. De hoop is dat deze nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 in werking treden.

  Een VOG aanvragen van cruciaal belang

  De recente nieuwsberichten benadrukken het belang van een betrouwbare VOG screening. Hoewel er verbeterpunten nodig zijn, dient een VOG nog steeds als verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

  Illustratie van een klaslokaal onderstreept het belang van een VOG aanvragen voor onderwijspersoneel.

  Digitaal je VOG aanvragen via VOGnodig

  In onze moderne, gedigitaliseerde samenleving zijn online procedures bijna onmisbaar geworden. Bij VOGnodig kun je op een gebruiksvriendelijke manier digitaal je VOG aanvragen. Dit is vooral nuttig voor beroepen waarbij vertrouwen en integriteit centraal staan, zoals in de zorg, het onderwijs en binnen bepaalde overheidsfuncties waar een VOG wettelijk verplicht is. Kortom, als je snel, gemakkelijk en digitaal je VOG wil aanvragen ben je bij VOGnodig aan het juiste adres!