Ontdek de cruciale VOG-eisen voor diverse beroepen

Ontdek de cruciale VOG-eisen voor diverse beroepen

16 juni 2023

Laatste update: 25 augustus 2023

Als je ooit hebt gesolliciteerd naar een baan, is de kans groot dat je wel eens van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebt gehoord. Een VOG is een officieel document dat aantoont dat je er geen belemmeringen zijn in je justitiële verleden voor het uitoefenen van een bepaalde functie. 


Inhoudsopgave

  Voor welke beroepen heb je een VOG nodig?

  Het doel van deze blog is om je te informeren over de specifieke VOG-eisen voor verschillende beroepen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van welke criteria van toepassing zijn op jouw vakgebied, zodat je goed voorbereid bent wanneer je een VOG moet aanvragen.

  We zullen ons richten op drie veelvoorkomende beroepen: leraren, verzorgers en chauffeurs. Natuurlijk zijn er nog veel meer beroepen waarvoor een VOG nodig kan zijn, maar voor nu concentreren we ons op deze drie.

  Beroep 1: leraren

  Als leraar heb je een cruciale rol in de ontwikkeling van jonge mensen. Daarom is het van groot belang dat ouders en schoolbesturen erop kunnen vertrouwen dat je integer bent. Een VOG is een waardevol instrument om dit vertrouwen te versterken en de veiligheid van leerlingen te waarborgen.

  Screening van jou als leraar

  De specifieke VOG-eisen voor leraren zijn gericht op het beschermen van kinderen. Bij het aanvragen van een VOG als leraar wordt er onder andere gekeken naar veroordelingen voor zedendelicten, geweldsdelicten en misdrijven gerelateerd aan drugs.

  Het doel is om ervoor te zorgen dat leraren een veilige omgeving creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er zijn situaties waarin een leraar mogelijk geen VOG krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een veroordeling voor een zedenmisdrijf of ernstig geweld.

  Beroep 2: verzorgers

  Verzorgers spelen een essentiële rol in de gezondheidszorg en het welzijn van mensen die hulpbehoevend zijn. Het is daarom van groot belang dat zij betrouwbaar zijn en geen strafbare feiten hebben begaan die een risico vormen voor degenen aan wie zij zorg verlenen.

  Een VOG speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en het vertrouwen in de zorgsector. De specifieke VOG-eisen voor verzorgers zijn gericht op het beschermen van de kwetsbare groepen waarmee zij werken.

  Screening voor verzorgers

  Bij het aanvragen van een VOG als verzorger wordt er onder andere gekeken naar veroordelingen voor mishandeling, diefstal en fraude. Ook wordt gekeken naar eventuele veroordelingen voor drugsgerelateerde delicten die de veiligheid en integriteit van de zorg in gevaar kunnen brengen.

  Situaties waarin een verzorger mogelijk geen VOG krijgt, zijn onder andere veroordelingen voor gewelds- en zedendelicten. Ook als er sprake is van financiële fraude of diefstal kan dit leiden tot afwijzing van de VOG-aanvraag. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze mogelijke struikelblokken en ze te vermijden om je kansen op een VOG te vergroten.

  Wanneer moet je als verzorger een VOG aanvragen

  Verzorgers kunnen het beste zo snel mogelijk na het starten van hun opleidingstraject een VOG aanvragen. Dit voorkomt onaangename verrassingen op het moment dat je klaar bent om aan het werk te gaan. Het kan zijn dat het nodig is om in een later stadium opnieuw een VOG aan te vragen om ononderbroken te kunnen blijven werken.

  Twee oudere vrouwen in een verzorgingstehuis

  Beroep 3: chauffeurs

  Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van passagiers en andere weggebruikers. Het is essentieel dat chauffeurs betrouwbaar zijn en geen strafbare feiten hebben begaan die een risico vormen in het verkeer. Een VOG is een belangrijk instrument om het vertrouwen in de professionele chauffeursbranche te waarborgen.

  De specifieke VOG-eisen voor chauffeurs richten zich op verkeersdelicten en veroordelingen die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen. Bij het aanvragen van een VOG als chauffeur wordt er onder andere gekeken naar veroordelingen voor rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en verkeersongevallen met ernstige gevolgen.

  Een chauffeur kan mogelijk geen VOG krijgen als er sprake is van veroordelingen voor ernstige verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed met letsel tot gevolg. Ook een strafblad met meerdere veroordelingen voor verkeersgerelateerde misdrijven kan leiden tot afwijzing van de VOG-aanvraag.

  Het is van groot belang dat chauffeurs zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zorgvuldig handelen om hun kansen op een VOG te vergroten. Chauffeurs doen er goed aan om tijdig een VOG aan te vragen, bijvoorbeeld voordat ze solliciteren naar een baan als chauffeur of voordat ze een taxi- of chauffeursdiploma halen.

  Taxichauffeur in de auto

  Overige beroepen

  Naast de besproken beroepen zijn er uiteraard nog veel meer beroepen waarvoor een VOG vereist kan zijn. Denk aan functies in de financiële sector, de kinderopvang, de beveiligingsbranche en nog vele andere beroepen.

  Voor specifieke informatie over VOG-vereisten voor andere beroepen kun je terecht bij de screeningsautoriteit Justis; de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft. Raadpleeg ook de officiële websites van de betreffende beroepsorganisaties of brancheverenigingen.

  Zij kunnen waardevolle informatie verstrekken over de specifieke VOG-eisen en procedures die gelden binnen hun vakgebied. Het is belangrijk om je goed te informeren en te zorgen dat je aan de vereisten voldoet voordat je een VOG aanvraagt.

  Wanneer heb ik een VOG nodig?

  Je kunt een VOG nodig hebben om verschillende redenen. Bijvoorbeeld als je ergens stage gaat lopen, of een baan aanneemt waarbij je gaat werken met kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens.

  Ook als je lid wilt worden van een schietvereniging of een reis gaat maken naar het buitenland en hiervoor een visum aan moet vragen kan het zijn dat je een VOG nodig hebt. Heb jij een VOG nodig en wil je je kansen inschatten? Doe dan de VOG-check.

  VOG aanvragen

  Wil je meer weten over het aanvragen van een VOG, de procedure en de geldigheidsduur. Raadpleeg dan de officiële websites van Justis. Onderneem actie en vraag je VOG aan via VOGnodig, zodat je met vertrouwen kunt solliciteren naar jouw droombaan.