Top 10 banen waarvoor je een VOG nodig hebt

Top 10 banen waarvoor je een VOG nodig hebt

29 juli 2022

Laatste update: 25 augustus 2023

Voor het uitoefenen van verschillende functies heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Denk hierbij aan het uitoefenen van functies zoals onderwijzer, taxichauffeur of gastouder. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 1,4 miljoen VOG's aangevraagd. 


Inhoudsopgave

  Voor deze beroepen heb je een VOG nodig

   

  Advocaat

  Aan het beroep van advocaat wordt een hoge mate van integriteit ontleend. Wordt een advocaat beëdigd, dan moet er dan ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd worden.

  Er geldt zelfs een specifieke screening met een terugkijktermijn van tien jaar. Dit betekent dat het justitiële verleden in deze periode wordt onderzocht om te bepalen of de persoon in kwestie geschikt is voor de uitvoering van advocatuurlijke werkzaamheden. Zo wordt het risico op het gebruik van gevoelige informatie voor chantage, het lekken van informatie of het verkopen van beroepsgeheim beperkt.

  Wordt de VOG afgegeven, dan mag de advocaat toetreden tot de Orde van Advocaten. Een overtreding vervalt na vijf jaar, een misdrijf blijft levenslang op een strafblad staan. Iemand die een misdrijf heeft gepleegd kan geen juridisch beroep meer uitoefenen.

  Docent

  Mensen die in het onderwijs werken hebben vaak één op één contact met leerlingen. Een Verklaring Omtrent Gedrag is dan ook verplicht voor iedereen die in het onderwijs werkt. Of het nu in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs is. En of je nu leraar bent of onderwijsassistent, decaan, stagiair of directeur.

  De VOG geeft aan dat er geen belemmeringen zijn voor het uitoefenen van de functie en helpt het risico op misstanden in het onderwijs te verkleinen.

  Deurwaarder

  Gerechtsdeurwaarders incasseren schulden van private partijen en de overheid, zoals niet betaalde huursommen en openstaande telefoonrekeningen. Een deurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Een deurwaarder moet dus om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens, geld en kostbare goederen.

  Als een deurwaarder meer dan drie maanden geen ambtshandelingen heeft verricht als gerechtsdeurwaarder dan moet hij of zij om werkzaam te mogen zijn als kandidaat gerechtsdeurwaarder een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.

  Militairen

  Wil je gaan werken bij het Ministerie van Defensie? Dan moet je bijvoorbeeld om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens, veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen.

  Ook moeten medewerkers van Defensie soms verschillende soorten diensten verlenen en kunnen beschikken over goederen. De werkgever kan bij het aanvragen van de VOG dan ook verschillende aspecten van de baan laten screenen.

  Taxichauffeur

  Beginnend taxichauffeurs hebben een chauffeurskaart van keurinsinstituut Kiwa nodig. Om deze kaart te verkrijgen is een VOG nodig. Taxichauffeurs moeten op de weg betrouwbaar zijn. Verkeersovertredingen kunnen voor Justis dan ook een reden zijn om aan taxichauffeurs geen Verklaring Omtrent Gedrag af te geven.

  Arts

  Als artsen zich inschrijven of herregistreren in het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-register, dan is het overleggen van een VOG verplicht. Zo tonen zij aan dat ze vrij zijn van onbesproken gedrag en het plegen van een strafbaar feit. Ook bewijst het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag dat iemand om kan gaan met vertrouwelijke gegevens zoals patiëntgegevens.

  Kinderdagverblijf

  Werk je in een kinderdagverblijf, dan moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit is nodig om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en kan alleen met een VOG.

  Ook pedagogisch medewerkers en gastouders moeten met kinderen werken. Zij hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en moeten een veilige en vertrouwde omgeving kunnen bieden aan kinderen. Ook moeten zij om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens. Voor de uitoefening van hun beroep hebben zij dan ook een VOG nodig.

  Rij-instructeurs en rijschoolhouders

  In 2017 stemde de regering in met een verplichte VOG voor rij-instructeurs. Rij-instructeurs en rijschoolhouders mogen dan ook geen zware verkeersovertredingen hebben begaan en moeten in die zin van onbesproken gedrag zijn.

  De VOG-aanvraag is in het leven geroepen om misstanden zoals fraude, geweld en oplichting in de branche aan te pakken. Maar natuurlijk gaat het ook om het toetsen van het justitiële verleden op het bedienen van voertuigen en het vervoeren van personen.

  Functies in de langdurige zorg

  Wie langdurige zorg of ondersteuning verleent en bijvoorbeeld hulp biedt in een zorginstelling, in de huishouding of bij het vervoer, of wie in de verpleging, verzorging, of dagbesteding werkt met kwetsbare personen. Daarom hebben mensen met een bepaalde functie in de langdurige zorg sinds 1 januari 2016 een VOG nodig. Dit geldt ook voor zzp'ers, gedetacheerden en uitzendkrachten.

  Accountants en hypotheekadviseurs

  Een accountant werkt met vertrouwelijke gegevens en moet hierin betrouwbaar zijn. Daarom is het voor een accountant het wettelijk verplicht om bij de uitoefening van de functie een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

  Dit moet bij de aanvang van zijn werkzaamheden. Of een accountant de VOG krijgt hangt af van zijn of haar justitiële verleden. Heeft de persoon in kwestie in het verleden bijvoorbeeld fraude gepleegd, dan is de kans groot dat dit een bezwaar vormt voor de afgifte van het bewijs van goed gedrag en dat de aanvraag geweigerd wordt.

  Ook hypotheekadviseurs werken met geld of kostbare goederen en moeten hierin betrouwbaar zijn. Daarom is ook voor hen de aanvraag van een VOG verplicht. Heeft iemand een nieuwe baan als hypotheekadviseur en heeft hij of zij strafbare feiten gepleegd die belemmerend kunnen zijn voor de uitoefening van de functie? Dan kan dit een bezwaar zijn om de Verklaring Omtrent het Gedrag af te geven.

  Er kan dan geen arbeidsovereenkomst tot stand komen.

  Wil je een VOG aanvragen?

  Heb je een VOG nodig? Dan kun je deze zelf aanvragen. Ook je werkgever kan de VOG voor je aanvragen. Wie een VOG aanvraagt kan dit doen bij de gemeente waarin hij of zij staat ingeschreven.

  Ga je langs bij de gemeente of vraag je de VOG schriftelijk aan, dan moet je een geldig identiteitsbewijs meenemen. Of Justis de VOG afgeeft aan de aanvrager hangt af van of je strafbare feiten hebt gepleegd en of deze belemmerend zijn voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Als Justis de screening heeft afgerond wordt het duidelijk of er bezwaren zijn om het document af te geven.