Heb je een VOG nodig bij een stage in de kinderopvang?

Heb je een VOG nodig bij een stage in de kinderopvang?

Heb je een VOG nodig bij een stage in de kinderopvang?

21 februari 2022

Bij heel veel stages in Nederland is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet nodig. Toch ligt het werken met kinderen nog weleens gevoelig. Het is de meest kwetsbare groep mensen in Nederland en ze moeten op een veilige, vertrouwde plek opgevangen worden als ouders aan het werk of studeren zijn. Daarom is destijds het personenregister kinderopvang in het leven geroepen. Geldt dit register echter ook als je stage gaat lopen in de kinderopvang? We zochten het voor je uit.

Waarom moet je je registreren in het PRK?

In Nederland is het verplicht dat iedereen die structureel aanwezig is op een kinderopvang geregistreerd staat in het personenregister kinderopvang (PRK). Om je hierin te registreren is het verlicht om een VOG te hebben. Deze VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden. Zodra iemand geregistreerd staat, worden ze onderworpen aan de continue screening. Dit houdt in dat er constant gekeken wordt of iemand in aanraking is geweest met politie en/of justitie en dit invloed heeft op het werken in de kinderopvang.

Lees ook: Wanneer is een VOG verplicht?

Wie moet zich registreren in het PRK?

Iedereen die structureel aanwezig is in de kinderopvang moet geregistreerd staan in het PRK. Iemand is structureel aanwezig als diegene meer dan eens per drie maanden een half uur aanwezig is. Dit zijn bijvoorbeeld ook de schoonmaakster en de buurvrouw. De bestuurder of eigenaar van de kinderopvang locatie is hier verantwoordelijk voor. Diegene moet ervoor zorgen dat iedereen ingeschreven staat en gekoppeld is aan de juiste kinderopvanglocatie. Doet diegene dit niet, dan kan hier een boete voor uitgedeeld worden. De mensen die geregistreerd moeten staan, zijn:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Moet een stagiair altijd een VOG aanvragen?

In principe moet een stagiair altijd ingeschreven staan in het PRK en is een VOG dus noodzakelijk. Toch geldt er een uitzondering. Snuffelstages die minder dan 5 dagen duren, hoeven niet geregistreerd te worden. De reden hierachter is dat deze stagiairs bijna geen verantwoordelijkheid dragen en niet zelfstandig met de kinderen werken. Duurt een snuffelstage 10 dagen op langer, dan moet de stagiair wel geregistreerd worden in het PRK en is de VOG aanvragen noodzakelijk.

Snel een VOG aanvragen via VOGnodig