Ga je werken in de kinderopvang? Dan heb jij een VOG nodig!

Ga je werken in de kinderopvang? Dan heb jij een VOG nodig!

21 februari 2022

Laatste update: 25 augustus 2023

Bij veel stages in Nederland is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet nodig. Als je in de kinderopvang wilt werken, is een VOG wel een vereiste. Ook bij een stage. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen relevante strafbare feiten hebt gepleegd die het werken met kinderen in de weg zouden kunnen staan. 


Inhoudsopgave

  Ga je werken met kinderen?

  Het werken met kinderen ligt nog weleens gevoelig. Heb je strafbare feiten gepleegd, dan kan dit gevolgen hebben voor de VOG-aanvraag. Screeningsautoriteit Justis is de enige instantie die de VOG afgeeft. Deze instantie bepaalt dan ook of je de VOG krijgt. Vraag je de VOG digitaal aan en wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je de VOG rechtstreeks thuis gestuurd op het adres waarop je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRK).

  Meest kwetsbare groep mensen in Nederland

  Een kinderopvang is de meest kwetsbare groep mensen in Nederland en kinderen moeten op een veilige, vertrouwde plek opgevangen worden als ouders aan het werk of aan het studeren zijn. Daarom is het nodig dat je als stagiair in de kinderopvang een VOG aanvraagt.

  Stagiars en medewerkers hebben een VOG nodig

  Naast de stagiairs en medewerkers die direct met kinderen werken, moeten ook bestuurders en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen een VOG aanvragen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of iedereen die met kinderen werkt in de kinderopvang en het onderwijs een VOG heeft. Daarom screent Justis medewerkers van een kinderopvang continu.

  Verder mogen de volgende instanties onder andere gebruikmaken van het personenregister om te controleren of alle medewerkers van de kinderopvang een VOG hebben en om signalen van ongewenst gedrag te registreren: de GGD en de Inspectie van het Onderwijs.

  Veiligheid van kinderen waarborgen

  Kortom, een VOG is een belangrijk middel om de veiligheid van kinderen in de kinderopvang te waarborgen. Alle medewerkers, bestuurders en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen die met kinderen werken, dienen een VOG aan te vragen en moeten zich inschrijven in het personenregister. Instanties zoals de GGD en de Inspectie van Onderwijs mogen gebruikmaken van het personenregister om signalen van ongewenst gedrag te registreren.

  Waarom moet je je registreren in het Personenregister Kinderopvang (PRK)?

  Alle medewerkers moeten zich bovendien inschrijven in het personenregister van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit register wordt gebruikt om te controleren of iedereen (alle medewerkers) een VOG heeft en om signalen van ongewenst gedrag te registreren.

  Bepaalde instanties mogen om deze reden van het personenregister gebruikmaken. De VOG van medewerkers van een kinderopvang mag niet ouder zijn dan twee maanden. Dit is een belangrijk middel om de veiligheid van kinderen in de kinderopvang te waarborgen.

  Een registreerd persoon wordt onderworpen aan de continue screening. Dit houdt in dat er constant gekeken wordt of iemand in aanraking is geweest met politie en/of justitie en dit invloed heeft op het werken in de kinderopvang.

  Lees ook: Wanneer is een VOG verplicht?

  Wie moet zich registreren in het Personenregister Kinderopvang (PRK)?

  De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of iedereen die met kinderen werkt in de kinderopvang en het onderwijs een VOG heeft. Iedereen die structureel aanwezig is in de kinderopvang moet daarom geregistreerd staan in het PRK. Iemand is structureel aanwezig als diegene meer dan eens per drie maanden een half uur aanwezig is. Dit zijn bijvoorbeeld ook de schoonmaakster en de buurvrouw.

  De bestuurder of eigenaar van de kinderopvang locatie is hier verantwoordelijk voor. Diegene moet ervoor zorgen dat iedereen ingeschreven staat en gekoppeld is aan de juiste kinderopvanglocatie. Doet diegene dit niet, dan kan hier een boete voor uitgedeeld worden.

  Voorbeelden van personen die geregistreerd moeten zijn:

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

  Moet een stagiair altijd een VOG aanvragen?

  In principe moet een stagiair altijd ingeschreven staan in het PRK en is een VOG dus noodzakelijk. Toch geldt er een uitzondering. Personen die een snuffelstage doen van minder dan vijf dagen, hoeven niet geregistreerd te worden. De reden hierachter is dat deze stagiairs bijna geen verantwoordelijkheid dragen en niet zelfstandig met de kinderen werken.

  Duurt een snuffelstage tien dagen of langer, dan moet de persoon wel geregistreerd worden in het PRK en is de VOG aanvragen noodzakelijk.

  Snel een VOG aanvragen via VOGnodig

  Heb je een VOG nodig? Vraag hem aan

  Heb jij een VOG aangevraagd en ben je deze kwijt? Dan kun je helaas geen kopie aanvragen.