Waarom is een VOG zo duur?

23 december 2022

Laatste update: 25 augustus 2023

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd op het gebied van strafrecht, verkeersrecht of bestuursrecht. De VOG wordt vaak aangevraagd als bewijs van goed gedrag voor bepaalde banen of functies, zoals werk in de kinderopvang of het onderwijs. De aanvraag van een VOG is echter niet gratis. 

Inhoudsopgave

  Er zijn veel VOG aanvragen

  Ten eerste moeten we bedenken dat de VOG niet alleen gebruikt wordt voor banen of functies waarbij het contact met kwetsbare groepen van belang is. Ook voor andere banen of functies kan het soms nodig zijn om een VOG aan te vragen, bijvoorbeeld als je wilt werken in de publieke sector of als je een aanvraag doet voor een vergunning.

  Dit betekent dat het aantal aanvragen van VOG's relatief hoog is.

  Kosten van de screening

  Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de kosten die gemaakt worden om een VOG te verkrijgen. Zo vindt er bijvoorbeeld een screening plaats van de aanvrager, waarbij het strafregister wordt gecheckt en andere relevante informatie wordt verzameld.

  Deze screening wordt uitgevoerd door screeningsautoriteit Justis. Ook moet er geld betaald worden aan de organisatie die de VOG afgeeft, zoals de gemeente of het ministerie van Justitie. Al deze kosten moeten op een of andere manier terugverdiend worden, wat betekent dat de VOG niet gratis kan zijn.

  Prijs kan verschillen per aanvraag

  Een andere reden waarom de VOG duur is, is dat de prijs van de VOG in sommige gevallen kan verschillen per aanvraag.

  Zo kan de prijs hoger zijn als je bijvoorbeeld een VOG wilt aanvragen voor een beroep waarbij het contact met kwetsbare groepen van groot belang is, zoals werken in de kinderopvang of het onderwijs.

  Dit komt omdat deze beroepen vaak extra zorgvuldigheid vereisen en er daarom meer kosten gemaakt worden voor de screening van de aanvrager.

  Prijs kan per gemeente verschillen

  Tot slot is de prijs van de VOG afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Zo kunnen de kosten voor een VOG in sommige gemeenten hoger zijn dan in andere gemeenten, omdat de gemeente zelf de prijs bepaalt.

  De prijs van een VOG kan bijvoorbeeld hoger uitvallen als de gemeente extra geld nodig heeft voor andere diensten of projecten.

  Samenvattend is de Verklaring Omtrent Gedrag duur omdat er veel aanvragen zijn, er kosten gemaakt moeten worden voor de screening van de aanvrager en het afgeven van de VOG, en omdat de prijs kan verschillen per aanvraag of gemeente.

  Vraag meteen een VOG aan