Wanneer vervalt een strafblad?

Wanneer vervalt een strafblad?

16 november 2020

Laatste update: 15 november 2022

Een VOG aanvragen met een strafblad is gewoon mogelijk, maar het zou goed kunnen dat je toch met vragen zit. Je bent in het verleden bijvoorbeeld in aanraking geweest met het Openbaar Ministerie en hebt een strafbaar feit gepleegd, en nu vraagt een werkgever je om een VOG. Of je wilt een visum aanvragen, maar bent bang dat een vergrijp uit het verleden dit zal bemoeilijken. Dan kun je wel wat opheldering gebruiken. Wanneer wordt een VOG afgewezen? En wanneer vervalt een strafblad? VOGnodig geeft graag antwoord op al je vragen.

Wanneer krijg je een strafblad?

Als je wordt veroordeeld voor een overtreding of een misdrijf, kun je een strafblad krijgen. In officiële termen heet dit een 'uittreksel justitiële documentatie'. Het verschil tussen overtredingen en misdrijven wordt door de wet bepaald. Overtredingen zijn lichte vergrijpen, zoals vandalisme, openbaar dronkenschap en lichte verkeersovertredingen. Deze zaken worden behandeld door een kantonrechter. Bij overtredingen geldt dat je niet altijd een strafblad krijgt. Dit hangt namelijk af van de soort overtreding en de opgelegde straf. Bij misdrijven krijg je altijd een strafblad, mits je twaalf jaar of ouder bent. Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, openlijke geweldpleging, diefstal of moord. Deze zaken worden door de rechtbank behandeld.

Wanneer worden overtredingen en misdrijven verwijderd?

Overtredingen vervallen vijf jaar na de einduitspraak of vijf jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking. Als er een vrijheidsstraf of taakstraf is opgelegd, gebeurt dit na tien jaar. Misdrijven waarbij minder dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld, blijven twintig jaar bestaan. Als er zes jaar of meer gevangenisstraf is gesteld, worden ze pas na dertig jaar verwijderd. De termijn gaat in na “onherroepelijke afdoening van de strafzaak”, oftewel de definitieve uitspraak waartegen je niet meer in beroep kunt gaan.

Na welke termijn worden strafbare feiten verwijderd?

  • Overtredingen: 5 jaar
  • Overtredingen (vrijheidsstraf of taakstraf): 10 jaar
  • Overtredingen door rechtspersoon: 10 jaar
  • Misdrijven < 6 jaar gevangenisstraf: 20 jaar
  • Misdrijven > 6 jaar gevangenisstraf: 30 jaar
  • Misdrijven > 20 jaar gevangenisstraf: 50 jaar
  • Misdrijven (levenslang of TBS > 40 jaar): 80 jaar
  • Misdrijven (zedendelicten): 80 jaar

Waar kan ik mijn strafblad inzien?

Je kunt geen uittreksel op papier ontvangen, maar wel je eigen strafblad inzien. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst Justid. Je stafblad opvragen kun je schriftelijk of per e-mail doen. Vermeld in jouw verzoek je naam, adres en telefoonnummer, en stuur ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Hierna krijg je een uitnodiging van de rechtbank om het uittreksel van jouw strafblad in te kunnen zien. Hiervoor moet je een vergoeding betalen. Het is niet mogelijk om een kopie van dit uittreksel te ontvangen. Ook kun je nooit het strafblad inzien van iemand anders en kun je niet je strafblad online inzien. Wil je je justitiële documentatie inzien, dan krijg je een uitnodiging van Justid. 

Wie kan mijn strafblad inzien?

Een strafblad bevat veel persoonlijke informatie. Een strafblad vermeld alle onherroepelijke rechterlijke veroordelingen. Daarom heeft bijna niemand toegang tot je strafblad. Alleen jij, medewerkers van het strafregister en griffiers hebben toegang tot je uittreksel van het strafregister. In bepaalde gevallen kan ook een buitenlandse overheidsdienst inzage krijgen in het strafregister.

VOG aanvragen met een strafblad

Ook als je een strafblad hebt, kun je gewoon een VOG aanvragen. Zolang je maar staat ingeschreven in de Beroepsregistratie Personen (BRP) van een Nederlandse gemeente en een actieve DigiD hebt. Er zal wel extra onderzoek nodig zijn om te bepalen of je verleden met justitie het uitvoeren van je functie kan belemmeren, daarom kunnen de wachttijden oplopen. Op basis van de gekozen screeningsprofielen wordt bepaald of de strafbare feiten relevant zijn. Verkeersovertredingen hoeven voor een docent bijvoorbeeld geen groot probleem te zijn, terwijl het waarschijnlijk niet verantwoord is om als taxichauffeur aan de slag te gaan.

Meer lezen: Kan ik een VOG met strafblad aanvragen?

Terugkijktermijn

Voor het beoordelen van aanvragen hanteert screeningsautoriteit Justis een zogeheten terugkijktermijn. Er wordt dus gekeken naar strafbare feiten die binnen een bepaalde termijn zijn gepleegd. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar. Ben je ouder dan 23 jaar? Dan wordt er gekeken naar de afgelopen 4 jaar. Bij zware delicten geldt 5 jaar. Voor zedendelicten geldt geen maximum; deze feiten worden altijd meegenomen in de beoordeling. Voor uitzonderlijke gevallen waar grote risico’s aan verbonden zijn, kan de terugkijktermijn oplopen tot wel 30 jaar, zoals een functie in een justitiële inrichting.

Verder lezen: Wanneer wordt mijn VOG afgewezen?

VOG afgewezen?

Als Justis concludeert dat jouw verleden met justitie bezwaar vormt voor je functie, zul je in eerste instantie een ‘voornemen tot afwijzing’ ontvangen. Zo kan het plegen van het strafbare feit openbare dronkenschap een belemmering vormen om een VOG af te geven aan taxichauffeurs. Andere misdrijven die het afgeven van een VOG zouden kunnen bemoeilijken zijn mishandeling en het plegen van fraude. Deze misdaden vormen vooral een belemmering voor het uitoefenen van beroepen waarin het omgaan met kwetsbare doelgroepen zoals kinderen centraal staat of het omgaan met vertrouwelijke gegevens. In het voornemen tot afwijzing staat dat jouw aanvraag op basis van dit onderzoek voorlopig wordt afgewezen, en op welke gronden deze beslissing is gemaakt. Je kunt hiertegen binnen zes weken na dagtekening schriftelijk in bezwaar gaan.

Verder lezen: Wat kun je doen als je VOG afgewezen wordt?