Wanneer wordt mijn VOG afgewezen?

Wanneer wordt mijn VOG afgewezen?

Wanneer wordt mijn VOG afgewezen?

12 februari 2021

Laatste update: 03 augustus 2022

Benieuwd naar jouw kansen op een VOG? Daarvoor heeft Justis een handige tool ontwikkeld. Het laat per branche zien hoe waarschijnlijk het is dat je de verklaring kunt krijgen, afhankelijk van jouw leeftijd en de strafbare feiten die je hebt gepleegd. Waarop word je ook alweer gescreend? En hoe ver in het verleden wordt teruggekeken? Dat leggen we graag aan je uit.

Relevant en recent

Als Dienst Justis, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vaststelt dat jouw strafblad een bezwaar vormt voor het uitoefenen van je functie, zou je VOG aanvraag afgewezen kunnen worden. Bij de beoordeling zijn de volgende twee zaken van belang:

  • Hoe lang geleden zijn de strafbare feiten gepleegd?
  • Hoe relevant zijn ze voor jouw functie?

Een voorbeeld: Voor een medewerker in de kinderopvang is een verkeersboete een minder groot probleem dan voor een taxichauffeur. Vraag je bijvoorbeeld een VOG aan voor de taxibranche en heb je een maand geleden een fikse boete gekregen voor een verkeersovertreding? Dan is de kans kleiner dat je een VOG kunt krijgen. Naarmate hier tijd overheen gaat, wordt die kans weer groter. Vijf jaar later valt de overtreding buiten de terugkijktermijn en kun je gewoon een VOG krijgen, zolang je niets anders strafbaars hebt gedaan.

Terugkijktermijn

Voor het beoordelen van jouw VOG aanvraag neemt Justis je verleden onder de loep. Daarvoor wordt teruggekeken naar een bepaalde termijn. De lengte van deze terugkijktermijn hangt af van je leeftijd. Ben je op de dag van de aanvraag jonger dan 23 jaar? Dan wordt gekeken of er in de afgelopen 2 jaar relevante strafbare feiten zijn gepleegd. Ben je 23 jaar of ouder? Dan geldt er een terugkijktermijn van 4 jaar. Zijn relevante gegevens gevonden binnen de voor jou geldende termijn? Dan wordt bij de beoordeling van de aanvraag ook gekeken naar strafbare feiten van vóór deze termijn. Heb je geen strafblad? Dan krijg je altijd een VOG.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de regel. Bij ernstige gewelds- en/of zedendelicten is de terugkijktermijn bijvoorbeeld onbeperkt. Bij VOG-aanvragen voor specifieke beroepen gelden langere terugkijktermijnen – 5 jaar voor taxichauffeurs en 10 jaar voor advocaten of buitengewoon opsporingsambtenaren. Voor mensen die binnen de terugkijktermijn in detentie hebben gezeten, wordt de termijn verlengd met de periode van detentie. Dit alles geldt ook voor jongeren onder de 23 jaar.

Doe de VOG-check

Met de VOG-check van Dienst Justis krijg je snel inzicht in je kansen om een VOG te krijgen in jouw branche. Deze online tool geeft een indicatie van jouw kansen, maar geen uitsluitsel. Daarom raden we aan om het verzoek altijd in te dienen, ongeacht jouw situatie. Uit cijfers blijkt namelijk dat ook bij een strafblad de VOG vaker wel wordt afgegeven dan niet. Een VOG aanvragen moet je dus gewoon altijd doen, ook als je een strafblad hebt.

Doe zelf de Justis VOG-check!

Geldigheid VOG

Een VOG is niet oneindig geldig. Het gaat om een momentopname. Je zou immers na het ontvangen van de verklaring nog iets strafbaars kunnen doen. Sommige bedrijven kiezen er daarom voor om constante screenings uit te voeren, waarbij een nieuwe check wordt gedaan zodra er een nieuw feit aan het strafblad wordt toegevoegd. Aan de geldigheid van een VOG zijn geen officiële regels verbonden. Dit bepaalt de persoon of organisatie waarvoor je ‘m aanvraagt zelf. Zo zou de ene werkgever genoegen kunnen nemen met een verklaring van twee jaar oud, terwijl de andere je verzoekt om een nieuwe aan te vragen.

VOG afgewezen

Wordt jouw aanvraag afgewezen? Dan ontvang je hierover bericht per post, in de vorm van een ‘voornemen tot afwijzing’. Hierin staat dat jouw VOG aanvraag voorlopig wordt afgewezen op basis van je strafblad. Jouw verleden vormt dan volgens Justis een bezwaar voor het uitvoeren van je functie. In het voornemen tot afwijzing staat precies op welke gronden je aanvraag voor nu is afgewezen. Dit hoeft alleen niet direct te betekenen dat het onmogelijk is om een VOG te krijgen. Onthoud wel dat er uitgebreider onderzoek nodig is als je een strafblad hebt. Daarom moet je vaak langer – hooguit 4 weken – wachten op de uiteindelijke uitslag.

Bekijk ook: Wat kun je doen als je VOG afgewezen wordt?