Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle platformdiensten van Adivare B.V. (hierna ‘VOGnodig’ genoemd), gevestigd te Groningen Koldingweg 7b, 9723 HL, e-mail: [email protected], tenzij deze diensten een eigen privacyverklaring hanteren. VOGnodig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086158.

VOGnodig is ontwikkeld om een VOG-aanvraag, onder andere voor particulieren, te vereenvoudigen. Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van VOGnodig of contact opneemt met de klantenservice van VOGnodig, dan worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens verwerkt en vastgelegd. VOGnodig is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en zorgvuldig verwerken van deze gegevens in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de privacywet- en regelgeving.

2. Reden voor het verwerken persoonsgegevens

De opgeslagen gebruiksgegevens worden door VOGnodig gebruikt om de dienstverlening en de website te verbeteren. VOGnodig probeert huidige en toekomstige gebruikers hierdoor te voorzien van betere services en goede dienstverlening.

De reden dat VOGnodig persoonsgegevens verwerkt, is zodat we:

3. Opgeslagen gegevens

Bij het aanvragen van een VOG via ons aanvraagformulier, zal er gevraagd worden om enkele gegevens te verstrekken. De gegevens die we VOGnodig zijn bijvoorbeeld je volledige naam en functie. Deze gegevens hebben we nodig om jouw aanvraag op een correcte wijze door te geven aan Justis.

Voor een VOG-aanvraag vragen wij je de volgende gegevens te verstrekken:

Contactformulier

Als je contact zoekt met VOGnodig, dan zullen we je naam en e-mailadres vragen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen, zodat we je vragen kunnen beantwoorden. De e-mails zullen daarna gearchiveerd worden, zodat we je altijd optimaal kunnen blijven helpen als je meer vragen hebt over VOGnodig.

4. Bewaartermijn

VOGnodig bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Om je goed van dienst te kunnen zijn, bewaren wij de gegevens totdat je aangeeft de diensten niet langer nodig te hebben en in de toekomst geen gebruik meer wilt maken van VOGnodig. We houden hiermee wel rekening met de wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. De termijn die wij hiervoor aanhouden is 90 dagen na het laatste contactmoment. Betaalgegevens worden bewaard voor de wettelijke periode van 7 jaar.

5. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder jouw expliciete toestemming, zal VOGnodig geen gegevens verstrekken aan derde partijen die niet tot haar concern behoren. Alleen als de wet- en regelgeving VOGnodig verplicht gegevens te delen, zullen wij hiermee akkoord gaan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over een opsporingsonderzoek. Let wel: VOGnodig gaat hier alleen mee akkoord als er duidelijk is dat dit verplicht is.

VOG-aanvragen, en derhalve de in punt 3 genoemde gegevens, verstrekken wij aan Dienst Justis; de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze overheidsinstantie werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis is de enige officiële instantie die VOG’s mag beoordelen en verstrekken.

6. Externe dienstverleners en andere websites

Mocht je via VOGnodig op een website van een andere partij komen, dan zijn de privacy voorwaarden van die partij van toepassing. VOGnodig is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens via een derde partij.

7. Beveiliging van je gegevens

VOGnodig doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, zodat deze niet in onrechtmatige handen komen. Om dit te kunnen garanderen, hebben alleen medewerkers van VOGnodig inzage in de database, mits dit voor hun functie nodig is. Andere beveiligingsmaatregelen die genomen worden door VOGnodig, zijn:

VOGnodig sluit alle verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden via virussen of programma’s uit.

8. Inzage persoonsgegevens

Wanneer je een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt via VOGnodig, kan het wenselijk zijn om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Mocht je dit willen, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van VOGnodig via [email protected]. In sommige gevallen zullen wij je vragen om meer gegevens, om zo je identiteit te kunnen vaststellen. Op die manier voorkomen we dat je gegevens in verkeerde handen vallen.

9. Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje dat opgeslagen wordt op je computer, als je hier toestemming voor geeft. De cookie is ervoor bedoeld om de ene gebruiker te onderscheiden van de andere. Zo kan een cookie ervoor zorgen dat je ingelogd blijft bij een website en niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Meestal worden cookies verwijderd zodra je de website of browser afsluit, maar anderen kunnen voor een langere tijd op je computer blijven staan.

Hoe werken cookies op VOGnodig?

Zodra je de website van VOGnodig bezoekt, zal jouw IP-adres automatisch opgeslagen worden op de webserver. Dit wordt gedaan, zodat wij onze server op de juiste manier kunnen beveiligen en om jouw gedrag te kunnen volgen en registreren. Voor de cookies vragen wij bij je eerste bezoek toestemming door middel van een balk onderin je scherm. Mocht je geen toestemming willen geven voor het plaatsen van cookies, dan kun je dit regelen in de instellingen van je webbrowser. Hou er wel rekening mee dat de website mogelijk niet optimaal werkt als er geen cookies geplaatst kunnen worden.

Soorten cookies

VOGnodig maakt gebruik van verschillende soorten cookies. De eerste soort is de permanente cookie. Deze cookie gebruiken wij om je te herkennen als gebruiker. Je hoeft dan niet opnieuw in te loggen en kunt gelijk gebruikmaken van VOGnodig. De andere soort cookie die we gebruiken is de sessiecookie. Deze cookie is alleen actief tijdens de browsersessie of het websitebezoek van de gebruiker en zal daarna verwijderd worden.

Doel van cookies

Zoals hierboven ook al genoemd staat, zijn de cookies bedoeld om je gedrag te registreren en je voorgaande activiteit te onthouden, zodat je snel en handig gebruik kunt maken van VOGnodig. VOGnodig gebruikt cookies ook voor andere doeleinden, zoals:

10. Marketing

VOGnodig maakt gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Deze cookies kunnen geplaatst worden door VOGnodig zelf of partners waar de gebruiker van afkomstig is. De partners die een cookie kunnen plaatsen, zijn:

Deze cookies worden gebruikt voor:

Voor meer informatie kun je terecht in de privacy voorwaarden van de betreffende partner. Op de pagina Google's Privacy & Terms lees je hoe Google je persoonsgegevens gebruikt als je toestemming voor cookies hebt gegeven op onze website.

11. Google Analytics

Om de website zo goed mogelijk te maken, gebruiken wij cookies voor Google Analytics. Dankzij deze analyse software kunnen wij inzicht krijgen in het gedrag van onze gebruikers en de website zelf. Zo houden we het volgende bij:

Aan de hand van deze gegevens, kunnen we beoordelen of onderdelen van de website verbeterd moeten worden. Zo kunnen we de website goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk houden voor elke gebruiker.

12. Aanpassingen privacy voorwaarden

VOGnodig behoudt het recht om de privacy- en cookievoorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor wijzigingen.

Deze privacy- en cookie voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2022.