Hoe kan ik bezwaar maken tegen de VOG afwijzing?

Heb je een VOG aangevraagd en krijg je nu een brief binnen van Dienst Justis waarin je aanvraag voorlopig wordt afgewezen? Dit zogenoemde ‘voornemen tot afwijzing’ is een beslissing van Justis om je op dit moment geen Verklaring Omtrent het Gedrag te verstrekken. Ze kiezen hiervoor als ze denken dat het verleden van de aanvrager met justitie relevant is voor het uitvoeren van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Ze beschrijven in de voorlopige afwijzing altijd precies op welke gronden de VOG aanvraag wordt afgewezen. Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je altijd in bezwaar gaan tegen deze beslissing. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Bezwaar maken tegen afwijzing VOG

Om bezwaar te maken tegen de beslissing van Dienst Justis, kun je een bezwaarschrift opstellen. In dat bezwaarschrift kun je precies vertellen waarom jij wel denkt dat je een VOG hoort te krijgen. Er wordt altijd grondig naar deze argumenten gekeken. Schrijf dit allemaal op in een brief en stuur deze brief op naar:

Justis
T.a.v. afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Let op: Stuur dit bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening (de datum) op naar Dienst Justis.

Na bezwaarschrift toch een afwijzing?

Als Dienst Justis het niet eens is met de argumenten in het bezwaarschrift, dan kun je beslissen om een rechter te laten beslissen over je VOG aanvraag. In de rechtbank kun je dan (samen met een advocaat) vertellen hoe je denkt over de afwijzing en waarom ze deze moeten terugdraaien. Deze stap moet je evenals het bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de definitieve afwijzing maken.