Als je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt via VOGnodig, wordt de VOG per post verstuurd naar het adres waarop je bent ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Doe je een digitale aanvraag bij Justis, dan ontvang je de VOG op het woonadres dat je in de aanvraag opgeeft.

VOG naar je postadres sturen

Nadat je aanvraag bij VOGnodig is goedgekeurd, wordt de VOG naar het postadres gestuurd dat bij jouw gemeente bekend is. Het gaat om het adres waarop je bent ingeschreven in de BRP. Het is belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om de VOG naar een ander adres te laten sturen of digitaal te ontvangen. De fysieke levering via de post is de standaardprocedure.

Afwijzing VOG-aanvraag

De aanvraag voor een VOG kan soms worden afgewezen. Er zijn verschillende redenen waarom een VOG-aanvraag niet wordt goedgekeurd. De meest voorkomende reden is wanneer uit de screening blijkt dat er strafrechtelijke gegevens zijn die relevant zijn voor het doel van de aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er veroordelingen zijn voor ernstige misdrijven, zoals geweldsdelicten, zedendelicten of fraude.

Voornemen tot afwijzen

Ook als je aanvraag wordt afgewezen, ontvang je hierover een schriftelijk bericht per post. Deze brief wordt ook wel een 'voornemen tot afwijzing' genoemd. In dit bericht zal worden aangegeven welke strafrechtelijke gegevens hebben geleid tot de afwijzing van de aanvraag. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen en aanvullende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de afwijzing niet terecht is.

Bezwaar maken tegen een afwijzing

Als je het niet eens bent met de afwijzing van de VOG-aanvraag, kun je bezwaar maken bij Justis. Een afwijzing van een VOG-aanvraag betekent niet noodzakelijkerwijs dat je automatisch ongeschikt bent voor de betreffende functie of het beoefenen van het beroep. Het is een beoordeling op basis van beschikbare informatie op het moment van de aanvraag. Het is mogelijk dat je met aanvullende informatie of een gewijzigde situatie in de toekomst alsnog een VOG kunt verkrijgen.

Lees verder: