Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft geen vaste geldigheidsduur. Het is aan de organisatie of instantie die om de VOG vraagt om te bepalen hoe lang deze geldig is. In sommige gevallen kan dit een paar maanden zijn, in andere gevallen kan het enkele jaren zijn. Het is belangrijk om dit bij de betreffende organisatie na te vragen.

Zijn er nieuwe relevante strafbare feiten

Het is belangrijk op te merken dat de geldigheid van een VOG niet automatisch betekent dat de persoon in kwestie gedurende die hele periode geschikt is bevonden. Een werkgever of instantie kan nog steeds om een nieuwe VOG vragen als er bijvoorbeeld sprake is van nieuwe relevante strafbare feiten of als de geldigheidsduur van de huidige VOG is verstreken.

Hoe lang is een VOG geldig in de kinderopvang?

Iedereen die werkt bij een kinderopvang of hier regelmatig aanwezig is, moet ingeschreven zijn bij het Personenregister Kinderopvang (PRK). Om je in te schrijven in dit register, mag je VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Na je inschrijving word je continu gescreend door het register.

Mocht er een strafbaar feit gepleegd zijn, dan gaat er een signaal naar de kinderopvang en moet diegene opnieuw een VOG aanvragen om te zien of het strafbare feit een bezwaar vormt voor de werkzaamheden in de kinderopvang.

Totdat er een nieuwe VOG is verstrekt, mag er door diegene niet gewerkt worden in de kinderopvang.

Een VOG voor de kinderopvang moet aangevraagd worden met het screeningsprofiel 84 en/of 86. Andere functieprofielen zijn niet langer toegestaan.

Hoe lang is een VOG geldig in de zorg?

Voor het werken in de zorg heb je periodiek een nieuwe VOG nodig. Wanneer je precies een nieuwe VOG moet aanvragen is afhankelijk van de zorginstelling waar je werkt. De werkgever zal zelf aangeven wanneer deze moet worden aangevraagd met de daarbij behorende screeningsprofielen.

Wanneer moet ik een nieuwe VOG aanvragen?

Twijfel je of je een nieuwe VOG moet aanvragen om je huidige of nieuwe werk te kunnen uitvoeren? Vaak vraagt een werkgever zelf om een VOG en bepaalt diegene ook de geldigheidsduur hiervan.

Om toch een beetje duiding te geven aan de geldigheid van de VOG, kun je de volgende momenten aanhouden voor het aanvragen van een nieuwe VOG:

  • Je werkzaamheden veranderen en het screeningsprofiel klopt niet meer;
  • Je werkgever geeft aan dat je VOG aan vernieuwing toe is;
  • Je gaat werken bij een andere werkgever.

Wil je een nieuwe VOG aanvragen? Doe dat snel via onderstaande knop.


Lees meer: