De kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij VOGnodig bedragen in totaal € 41,85. Voor de verwerkingskosten van de VOG-aanvraag wordt een bedrag van € 8 in rekening gebracht. Het beoordelen van de aanvraag en het afgeven van de VOG door Justis kost € 33,85.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De VOG is een officieel document dat aangeeft of er bezwaren zijn tegen het uitoefenen van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Voor bepaalde functies is het verplicht om een VOG te overleggen. Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen, waaronder via de gemeente, waarbij zowel een digitale als schriftelijke aanvraag mogelijk is.

Screening van de VOG-aanvraag

Bij het beoordelen van de aanvraag kijkt Justis naar eventuele strafbare feiten die je hebt gepleegd en of deze een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Als je ervoor kiest om schriftelijk via de gemeente aan te vragen, bedragen de kosten € 41,35. Hierbij dien je eerst een afspraak te maken bij de gemeente en een geldig identiteitsbewijs, zoals een ID-kaart, mee te nemen.

Ontvangst en levering van de VOG

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt de VOG naar het adres gestuurd dat is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je de VOG aanvraagt via VOGnodig, regelen wij alles direct online en heb je geen handtekening van je werkgever nodig. Je ontvangt de VOG rechtstreeks thuisgestuurd.

VOG-aanvraag door de werkgever

Naast het zelf aanvragen van een VOG, is het ook mogelijk dat een werkgever of een andere werkrelatie de aanvraag namens jou indient. In dat geval neemt de werkgever de verwerkingskosten voor zijn of haar rekening en betaal jij alleen de kosten die Justis in rekening brengt. Na verwerking ontvang je binnen 24 uur een e-mail van Justis met instructies om in te loggen via DigiD en te betalen via iDEAL.

Schriftelijke machtiging voor een VOG-aanvraag

Als je nog vragen hebt, zoals "hoe vraag ik een VOG aan?", kun je de aanvraag meestal zelf indienen. Het is echter ook mogelijk dat iemand anders de VOG-aanvraag voor jou indient. In dat geval is een schriftelijke machtiging vereist. Door het invullen van een machtigingsformulier op de website van Justis geef je schriftelijk toestemming aan iemand anders om de VOG-aanvraag namens jou in te dienen