Is een VOG voor rijinstructeurs verplicht?

Ja, sinds 1 april 2020 is het verplicht voor rijinstructeurs om een VOG te bezitten. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Algemene screeningsprofielen

Het benodigde screeningsprofiel is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Justis kijkt naar de onderstaande algemene screeningsprofielen, die je in ons VOG aanvraagformulier in dient te vullen.

  • 11 - Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
  • 21 - Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
  • 22 - Budgetbevoegdheid hebben
  • 41 - Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
  • 53 - Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
  • 61 - Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen
  • 63 - (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd
  • 84 - Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

Lees ook: