Ja, sinds 1 april 2020 is het voor rijinstructeurs verplicht om in het bezit te zijn van een VOG. Het is belangrijk op te merken dat de VOG niet ouder mag zijn dan zes maanden.

Screeningsprofielen voor een VOG

Om de juiste VOG aan te vragen als rijinstructeur, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een algemeen screeningsprofiel en  specifieke screeningsprofielen vastgesteld.

De verwerkingstijd van een VOG-aanvraag

Nu je op de hoogte bent van de vereiste screeningsprofielen, vraag je je wellicht af hoe lang het duurt voordat je de VOG ontvangt. De verwerkingstijd kan variëren, maar over het algemeen streeft Dienst Justis ernaar om de aanvragen binnen vier weken af te handelen. Wordt de VOG afgegeven, dan ontvang je deze meestal binnen vijf of acht werkdagen thuis.


Verschillende VOG profielen

Bij het invullen van het VOG aanvraagformulier dien je een keuze te maken uit de volgende risicogebieden van het algemene screeningsprofiel:

 • Profiel 11: Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
 • Profiel 12: Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
 • Profiel 13: Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
 • Profiel 21: Omgaan met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren.
 • Profiel 22: Budgetbevoegdheid hebben.
 • Profiel 36: Het bewaken van productieprocessen
 • Profiel 37: Het beschikken over goederen
 • Profiel 38: Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mensen (en dier)
 • Profiel 41: Het verlenen van diensten zoals advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, enzovoort.
 • Profiel 43: Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
 • Profiel 53: Beslissen over offertes, onderhandelingen voeren en contracten afsluiten, en het doen van aanbestedingen.
 • Profiel 61: Het onderhouden, ombouwen en bedienen van (productie)machines, apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen.
 • Profiel 62: (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport binnen een bedrijf
 • Profiel 63: (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.
 • Profiel 71: Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
 • Profiel 84: Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
 • Profel 85: Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
 • Profiel 86: Kinderopvang Dit functieaspect 86 geldt alleen voor de kinderopvang. Dit functieaspect altijd in combinatie met functieaspect 84 aanvinken. Voor de kinderopvang en de inschrijving in het persoonsregister kinderopvang op basis van de Wet kinderopvang.

Het invullen van het juiste screeningsprofiel is essentieel om ervoor te zorgen dat de VOG-aanvraag correct wordt verwerkt.

Lees ook: