Kan ik een VOG met strafblad aanvragen?

Iedereen met een DigiD en een BRP-registratie kan in Nederland een VOG aanvragen. Nu kan het zijn dat je in het verleden strafbare feiten gepleegd hebt. Dan bestaat de kans dat je VOG aanvraag wordt afgewezen. Voordat je een aanvraag doet, wil je natuurlijk wel weten wat je kansen zijn. Logisch, en daarom zet VOGnodig alle zaken waar je rekening mee moet houden voor je op een rij.

Relevantie misdrijven

Als je inderdaad strafbare feiten gepleegd hebt, wordt er gekeken naar de relevantie van die feiten voor de functie die je wilt gaan uitoefenen. Zware verkeerovertredingen zijn minder relevant voor een accountant dan voor een taxichauffeur. Om die reden is er per beroepsgroep een screeningsprofiel gemaakt, waardoor er gekeken kan worden naar misdrijven die relevant zijn voor het werk dat de aanvrager wil gaan doen.

Terugkijktermijn

Ook is het belangrijk hoe lang het geleden is dat de misdrijven gepleegd zijn. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt doorgaans een terugkijktermijn van 2 jaar. Voor volwassenen is dit een periode van 5 jaar. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen op deze regel. De belangrijkste uitzondering voor het aanvragen van een VOG met strafblad zijn zedenmisdrijven. Deze misdrijven kennen geen terugkijktermijn en ze zullen daarom altijd meegenomen worden in het onderzoek en de verstrekking van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voor andere misdrijven kent een aangepaste terugkijktermijn als de aanvrager wil werken voor bijvoorbeeld een justitiële inrichting. Daarvoor geldt een terugkijktermijn van maar liefst 30 jaar, omdat hier een groot risico aan kleeft als bijvoorbeeld de cipiers een strafblad zouden hebben. Voor functies waarbij integriteit heel belangrijk is – zoals bijvoorbeeld een advocaat of een bestuurder van de woningcorporatie – geldt een aangepaste terugkijktermijn van 10 jaar.

Lees verder: