Iedereen met een DigiD en een BRP-registratie kan in Nederland een VOG aanvragen. Nu kan het zijn dat je in het verleden strafbare feiten gepleegd hebt. Dan bestaat de kans dat je VOG aanvraag wordt afgewezen. Voordat je een aanvraag doet, wil je natuurlijk wel weten wat je kansen zijn. Logisch, en daarom zet VOGnodig alle zaken waar je rekening mee moet houden voor je op een rij.

Relevante misdrijven

Als je inderdaad strafbare feiten gepleegd hebt, wordt er gekeken naar de relevantie van die feiten voor de functie die je wilt gaan uitoefenen.

Zware verkeerovertredingen zijn minder relevant voor een accountant dan voor een taxichauffeur.

Om die reden is er per beroepsgroep een screeningsprofiel gemaakt, waardoor er gekeken kan worden naar misdrijven die relevant zijn voor het werk dat de aanvrager wil gaan doen.

Terugkijktermijnen

Ook is het belangrijk hoe lang het geleden is dat de misdrijven gepleegd zijn. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt doorgaans een terugkijktermijn van twee jaar. Voor volwassenen is dit een periode van vijf jaar. Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen op deze regel.

De belangrijkste uitzondering voor het aanvragen van een VOG met strafblad zijn zedenmisdrijven. Deze misdrijven kennen geen terugkijktermijn en ze zullen daarom altijd meegenomen worden in het onderzoek en de verstrekking van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Voor andere misdrijven is er een aangepaste terugkijktermijn, die geldt als de aanvrager wil werken voor bijvoorbeeld een justitiële inrichting. Daarvoor geldt een terugkijktermijn van maar liefst dertig jaar, omdat hier een groot risico aan kleeft als bijvoorbeeld de cipiers een strafblad zouden hebben. Bij VOG-aanvragen voor functies waarbij integriteit belangrijk is – zoals bijvoorbeeld een advocaat of een bestuurder van de woningcorporatie – geldt een aangepaste terugkijktermijn van tien jaar.

Afwijzing VOG; wat nu?

Het is van groot belang om te benadrukken dat een afwijzing van een VOG-aanvraag niet noodzakelijkerwijs betekent dat je automatisch ongeschikt bent voor de betreffende functie of het beoefenen van het beroep. Het is een beoordeling op basis van beschikbare informatie op het moment van de aanvraag. Het is mogelijk dat je met aanvullende informatie of een gewijzigde situatie in de toekomst alsnog een VOG kunt verkrijgen.

Wil je een VOG via VOGnodig aanvragen? Doe dat dan via onderstaande knop.


Lees verder: