Of een medewerker kan werken zonder VOG hangt af van de branche waarin jouw organisatie actief is. De ene medewerker is verplicht om een VOG te hebben, terwijl het voor de andere optioneel is.

Een VOG is wettelijk verplicht voor:

  • onderwijzers (basis, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo);
  • medewerkers van een kinderopvang (zoals gastouders);
  • pedagogisch medewerkers;
  • taxichauffeurs, rijinstructeurs en rijschoolhouders.

Ook nieuwe werknemers in de langdurige zorg moeten een VOG hebben. Denk hierbij aan:

  • verzorging en verpleging;
  • hulp bij vervoer;
  • hulp bij het huishouden;
  • dagbesteding;
  • begeleiding in het dagelijkse leven;
  • woonbegeleiding in een zorginstelling.

Een VOG-aanvraag onderdeel maken van de selectieprocedure

Valt jouw organisatie niet binnen één van deze vakgebieden? Dan kun je er als werkgever toch voor kiezen om de VOG onderdeel te maken van de selectieprocedure wanneer je nieuw personeel aanneemt.

Je kunt ook bestaand personeel om een VOG vragen. Daarmee voorkom je dat eventuele strafbare feiten uit het verleden een risico vormen voor functies die op dit moment worden ingevuld.

Voor de beoordeling van een VOG aanvraag kijkt Justis naar een terugkijktermijn.

Het is mogelijk dat iemand die voorheen een strafblad had, nu toch recht heeft op een VOG.

Wanneer het eventuele strafblad van de persoon in kwestie vervalt, is afhankelijk van het gepleegde overtreding of misdrijf.

VOG aanvragen? Vul het online VOG aanvraagformulier in via VOGnodig. 


Lees ook: