Bij beroepen als je basisschooldocent, gastouder of taxichauffeur is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om met een VOG aan te tonen dat er geen bezwaren zijn om de betreffende functie uit te oefenen.

Ben je een zzp'er? Vraag dan een VOG aan via onderstaande knop


VOG Natuurlijke Personen

Je kunt een VOG aanvragen als zzp'er. Wordt er naar een VOG gevraagd, dan gaat het in dit geval om een VOG NP. In de VOG staat dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van de betreffende taak of functie. Hierdoor kunnen opdrachtgevers je bijvoorbeeld met een gerust hart laten omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Val je niet binnen een branche waarin dit verplicht is? Dan bepaalt de opdrachtgever zelf of je een VOG voor jouw opdracht nodig hebt. Soms is het alweer even geleden dat je een VOG overlegd hebt, en is er een nieuwe VOG nodig. Je kunt dan opnieuw een VOG aanvraag indienen.

Branches

Voor zzp’ers in onderstaande branches is het verplicht om een VOG te bezitten:

Als zzp’er werk je vaak voor verschillende opdrachtgevers. Als je in een andere branche actief bent dan in de hierboven genoemde, dan mogen opdrachtgevers zelf bepalen of ze een VOG van je willen zien. Zij mogen dan ook een opdracht weigeren als je besluit ‘m niet aan te vragen.

Het bezitten van een VOG als zzp’er is dan dus niet verplicht, maar als je een VOG aanvraagt toont dit wel aan dat je je werk serieus neemt en geeft het (toekomstige) klanten een gevoel van vertrouwen en zekerheid. Hoelang een VOG geldig is staat niet vast; de VOG is een momentopname. Het is mogelijk dat je na verloop van tijd gevraagd wordt om opnieuw een VOG te overleggen.

Freelancers

Behalve de VOG NP zijn er ook de VOG RP en de VOG P. Ook freelancers hebben soms een VOG nodig bij het uitvoeren van een opdracht. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als je werkt als zelfstandige zorgprofessional of als je geestelijke gezondheidszorg verleent. Soms is het aanvragen van een VOG verplicht voor freelancers.

VOG aanvragen

Een VOG aanvragen als zzp er is niet moeilijk. Je kunt de VOG aanvragen bij VOGnodig door het ingevulde formulier te versturen.

Lees meer: