Als er uit de screening van Justis blijkt dat je strafbare feiten hebt gepleegd, is er aanvullend onderzoek nodig. Afhankelijk van de reden van VOG aanvraag moet bepaald worden of deze feiten een bezwaar vormen voor jouw functie. De VOG wordt afgewezen als Dienst Justis besluit dat het vanwege jouw verleden met justitie onverantwoord is om de functie uit te oefenen.

Terugkijktermijn door Justis

Hiervoor wordt er niet gekeken naar je volledige verleden. Justis hanteert een terugkijktermijn van twee jaar voor jongeren tot 23 jaar. In het geval van zware delicten is dit vijf jaar. Ben je 23 jaar of ouder? Dan wordt gekeken naar de afgelopen vier jaar. Voor zedendelicten geldt geen maximale terugkijktermijn.

Deze delicten worden altijd meegenomen in de beoordeling. Wanneer je strafblad precies vervalt is dus afhankelijk van de soort overtreding of misdrijf.

VOG afgewezen

Wordt de VOG afgewezen? Dan ontvang je hierover bericht per post. Onthoud wel dat, vanwege het uitgebreidere onderzoek, er een langere wachttermijn kan gelden tot maximaal 4 weken.

Lees verder: