Een VOG is een officieel document waaruit blijkt dat je geen relevant justitieel of politieverleden hebt. Als je nooit een strafbaar feit hebt gepleegd dan wordt de VOG afgegeven. Er is dan geen reden om de VOG af te wijzen. Bij het aanvragen van een VOG geef je aan voor welke baan of stage je in aanmerking wilt komen, met het bijbehorende screeningsprofiel. 

VOG aanvragen en beoordeling

De VOG voor Natuurlijke Personen is een verklaring waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het uitoefenen van de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Als je nooit een strafbaar feit hebt gepleegd en geen relevant justitieel verleden hebt, ontvang je zonder problemen een VOG. Er is dan geen reden om de VOG af te wijzen.

Voorbeeld van een VOG-aanvraag

Het kan zijn dat je een VOG aan wilt vragen, maar dat je in het verleden een bepaald strafbaar feit hebt gepleegd. Dit justitiële verleden kan een bezwaar vormen, vooral als je een baan of stage ambieert in een functie waarbij betrouwbaarheid van groot belang is.

Echter, als je een andere bepaalde taak of functie wilt vervullen waarbij het gedrag in het verleden niet relevant is, dan kan het zijn dat je alsnog de VOG krijgt. Justis zal bij twijfel uitgebreid onderzoeken of het strafbare gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor de beoogde werkzaamheden.

Bijvoorbeeld:

Je wilt graag een VOG aanvragen, maar hebt meerdere zware verkeersovertredingen op je naam staan. Deze strafbare feiten kunnen een bezwaar vormen als je aan de slag wilt gaan als taxichauffeur. Wil je echter administratief werk gaan doen op kantoor, dan hoeven deze strafbare feiten helemaal geen bezwaar te vormen voor het uitoefenen van deze functie. Bij twijfel zal Justis uitvoerig onderzoeken of de begane overtredingen een belemmering zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Conclusie

Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG) is een essentiële verklaring waaruit blijkt dat je geen justitieel verleden hebt dat relevant is voor de bepaalde taak of functie (de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt).

Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, beoordeelt zorgvuldig of er sprake is geweest van strafbare feiten die een bezwaar kunnen vormen. Door een VOG aan te vragen, geef je duidelijk aan voor welke baan of stage je in aanmerking wilt komen, zodat Justis een weloverwogen besluit kan nemen.

Bij twijfel zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden om te bepalen of het justitiële verleden relevant is voor de beoogde werkzaamheden.

Wil je een VOG aanvragen? Vraag dan een VOG aan via onderstaande knop.


 

Lees meer: