Overtreding

Een overtreding is een lichtere vorm van een strafbaar feit en wordt beschouwd als een minder ernstige inbreuk op de wet.

Voorbeelden van overtredingen zijn verkeersovertredingen, het niet naleven van bepaalde regels of voorschriften, en kleine diefstallen. Overtredingen worden doorgaans bestraft met geldboetes of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Misdrijf

Een misdrijf is een ernstiger strafbaar feit en kan variëren van diefstal en mishandeling tot moord en verkrachting. Misdrijven hebben doorgaans een grotere impact op de samenleving en worden strenger bestraft dan overtredingen.

De straffen voor misdrijven kunnen bestaan uit gevangenisstraffen van enkele jaren tot levenslang, afhankelijk van de ernst van het misdrijf.

Gevolgen voor VOG-aanvraag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document waarin staat vermeld of je strafrechtelijk verleden bezwaarlijk is voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Bij het beoordelen van een VOG-aanvraag wordt er gekeken naar zowel overtredingen als misdrijven.

Het hebben van een veroordeling voor een misdrijf kan de kans op het verkrijgen van een VOG aanzienlijk verkleinen, vooral als het misdrijf relevant is voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Bij overtredingen is de impact op een VOG-aanvraag over het algemeen minder groot, tenzij deze overtredingen gerelateerd zijn aan de specifieke vereisten of het gedrag dat wordt verwacht in de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.